Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Aaron Taylor-Johnson se v Praze připojil k hercům filmu Nosferatu

Aaron Taylor-Johnson se v Praze připojil k hercům filmu Nosferatu

Foto: Aaron Taylor-Johnson na Instagramu
Foto: Aaron Taylor-Johnson na Instagramu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Robert Eggers nemohl zís­kat Anyu Taylor-Joy pro roli v Nosferatu kvů­li ter­mí­nům, ale zajis­til Aarona Taylora-Johnsona. Favorit na roli příští­ho Jamese Bonda byl nyní pod­le The Hollywood Reporter ofi­ci­ál­ně potvr­zen v novém upír­ském fil­mu.

Taylor-Johnson se při­po­ju­je k hvězd­né­mu obsa­ze­ní Nosferatu, kte­ré se rych­le rýsu­je. Objeví se po boku Billa Skarsgarda v roli upí­ra hra­bě­te Orloka, Lily Rose-Depp a Nicholase Houlta jako man­žel­ský pár, kte­rý pro­ná­sle­du­je, a Willema Dafoea a Emmy Corrin v blí­že nespe­ci­fi­ko­va­ných rolích.

Taylor-Johnson je v sou­čas­né době pod­le brit­ských sáz­ko­vých kan­ce­lá­ří favo­ri­tem na obsa­ze­ní příští­ho Jamese Bonda. Společnost Ladbrokes mu dává na roli příští­ho Bonda kurz 13/8, před Henrym Cavillem s kur­zem 5/2 a Jamesem Nortonem s kur­zem 7/2. Trojice favo­ri­tů má znač­ný náskok před dří­věj­ší­mi favo­ri­ty, jako jsou Tom Hardy (9/1), Regé-Jean Page (10/1) a Idris Elba (25/1).

Předpokládá se, že příští bon­dov­ka půjde před kame­ry až v roce 2024, což dává Taylorovi-Johnsonovi dosta­tek času na natá­če­ní Nosferatu v Praze během násle­du­jí­cích dvou měsí­ců.

Před ofi­ci­ál­ním potvr­ze­ním své účas­ti v Nosferatu sdí­lel Taylor-Johnson na svém Instagramu foto­gra­fii, na níž před Pražským hra­dem dělá stoj­ku na rukou.

 

Zobrazit pří­spě­vek na Instagramu

 

Příspěvek sdí­le­ný Aaron Taylor-Johnson (@aarontaylorjohnson)

Taylor-Johnson prá­vě dokon­čil natá­če­ní spin-offu Spider-Mana Kraven the Hunter, kde hra­je titul­ní­ho super­pa­dou­cha, a také akč­ní­ho fil­mu The Fall Guy, adap­ta­ce tele­viz­ní­ho seri­á­lu z 80. let, v němž si zahra­je po boku Ryana Goslinga a Emily Blunt. V posled­ní době si zahrál také ved­lej­ší role ve fil­mech Bullet Train, Tenet a Králův muž.

Nosferatu se v sou­čas­né době natá­čí v praž­ském Barrandov Studiu. Další loka­ce po celé České repub­li­ce, zastu­pu­jí­cí gotic­kou Transylvánii, zatím neby­ly odha­le­ny.

Koho si Taylor-Johnson zahra­je? Tipujeme, že ztvár­ní Knock, Nosferatuovu ver­zi Renfielda z původ­ní­ho romá­nu Brama Stokera Dracula. Ironií osu­du je, že jeho kole­ga Hoult si stej­nou posta­vu zahra­je v při­pra­vo­va­ném fil­mu Renfield, v němž hra­je Nicolas Cage hra­bě­te Drákulu a kte­rý se v kinech obje­ví příští měsíc.

Původní Nosferatu, rema­ke stej­no­jmen­né­ho fil­mu z roku 1922, byl cha­bou kopií Drákuly a dědi­co­vé pozůsta­los­ti Brama Stokera jeho tvůr­ce zaža­lo­va­li. Mnoho kopií fil­mu bylo násled­ně zni­če­no a jed­nu dobu byl film pova­žo­ván za ztra­ce­ný.

Dracula se stal veřej­ným majet­kem v době, kdy Werner Herzog nato­čil v roce 1979 svou vlast­ní ver­zi, a fil­mař pou­žil jmé­na postav z původ­ní­ho romá­nu. Obě ver­ze Nosferatu se čás­teč­ně natá­če­ly v býva­lém Československu: ver­ze z roku 1979 na hra­dě Pernštejn na již­ní Moravě a ver­ze z roku 1922 ve Vrátné doli­ně, Dolném Kubíně a na Oravském hra­dě na úze­mí dneš­ní­ho Slovenska.

Eggersův Nosferatu bude tře­tí ver­zí, kte­rá se bude natá­čet v čes­kých nebo slo­ven­ských zemích. Nemusí to však být jedi­ná ver­ze, kte­rá se dočká nad­chá­ze­jí­cí­ho uve­de­ní. Další zpra­co­vá­ní Nosferatu s Dougem Jonesem z fil­mu The Shape of Water v roli hra­bě­te Orloka je od roku 2017 v post­pro­duk­ci.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,94044 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71614 KB. | 23.06.2024 - 06:47:59