Kritiky.cz > Krátké recenze > Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 7: Ve jménu cti

Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 7: Ve jménu cti

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jéje. Rodriguez opět doka­zu­je, že pros­tě není moc dob­rý reži­sér. Po dvou sla­bých epi­zo­dách se zhos­til finá­le a opět to bylo sla­bé, respek­ti­ve jeho režie byla bez­peč­ně nej­slab­ším člán­kem. Moc nezvlá­dl udě­lat zají­ma­vou akci, až na pár scén (např. když popr­vé Boba a Din pou­ží­va­jí jet­pac­ky) vlast­ně byla nená­pa­di­tá a nepů­so­bi­vá, a necí­til jsem prak­tic­ky žád­né napě­tí. A cel­ko­vě byla epi­zo­da hroz­ně zma­te­ná; tra­gic­ký pacing, Boba je zřej­mě napros­tý idi­ot pro­to­že jeho roz­hod­nu­tí nedá­va­jí smy­sl, Fennec tam pros­tě vůbec není, Santo byl z napros­té­ho bor­ce z komik­sů pře­dě­lán na úpl­ně zby­teč­ný cho­dí­cí kobe­rec, a ani nebu­du mlu­vit o biker gan­gu, ti zde byli oprav­du trap­ní. A to už není zce­la Rodriguezova chy­ba, Favreau ten­to­krát nezvlá­dl scé­nář. Zábava byla sle­do­vat Pyky, jak sto­jí upro­střed uli­ce bez kry­tí a stří­lí přes­ně na brně­ní. Abych ale nemlu­vil jen nega­tiv­ně - něja­ká ta akce byla dob­rá, hlav­ně jet­pack scé­na nebo ta s ran­co­rem, Mando a Grogu jsou zabi­jác­ká dvo­ji­ce, Peli byla zábav­ná, CGI mě až pře­kva­pi­lo kva­li­tou, Cae Bane byl borec (i když ten sou­boj s Bobou mohl být mno­hem lep­ší), a cel­ko­vě tu byla spous­ta dob­rých kva­lit. Ale i pár špat­ných. V poho­dě finá­le. Slabších 7/10.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 7,26902 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71745 KB. | 18.07.2024 - 16:35:56