Kritiky.cz > Krátké recenze > Bohové (2014)

Bohové (2014)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kdo nemá odva­hu krá­čet vpřed, ten se nikdy nikam nedo­sta­ne… Na tom­to živo­to­pis­ném fil­mu o věhlas­ném (ale asi i poně­kud kon­tro­verz­ním) pol­ském kar­di­o­chi­rur­go­vi Religovi je zají­ma­vé už jen to, jak popi­su­je všech­ny ty porod­ní boles­ti vzni­ku kar­di­o­chi­rur­gic­ké kli­ni­ky v hor­nic­kém měs­tě Zabrzehu v éře tota­lit­ní­ho Polska. Nebýt Religovi zarpu­ti­lost a hou­žev­na­tost, kli­ni­ka by za daných okol­nos­tí asi nikdy nevznik­la. Na dru­hou stra­nu však film neza­krý­vá i někte­ré cha­rak­te­ro­vé vady dotyč­né­ho, zejmé­na pokud jde o nedo­sta­tek poko­ry při­jmout nejen úspěch ale i pro­hru. Sledujeme tak situ­a­ce, kdy je Religa (i díky chlas­tu, kte­ré­mu se oddá­vá po počá­teč­ních neú­spě­ších při transplan­ta­cích srd­ce) zce­la na dně. Tenhle nečer­no­bí­lí pohled je urči­tě vel­mi uži­teč­ný. Co mi mož­ná tro­chu vadi­lo, byla spous­ta ciga­re­to­vé­ho dýmu nad ope­rač­ním sto­lem. Jako by všich­ni kar­di­o­chi­rur­go­vé v Polsku muse­li být váš­ni­vý­mi kuřá­ky… Jinak po vizu­ál­ní strán­ce maxi­mál­ní spo­ko­je­nost (viz auten­ti­ci­ta nemoc­nič­ní­ho pro­stře­dí při ope­ra­cích spo­je­ná s detail­ní­mi zábě­ry na samot­né ope­ra­ce). To samé pla­tí pro poměr­ně chytla­vou (a efekt­ní) hud­bu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28636 s | počet dotazů: 274 | paměť: 69325 KB. | 03.12.2023 - 07:33:33