Kritiky.cz > Domácí rady > Buďte spokojeni...

Buďte spokojeni...

spokojenost
spokojenost
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Člověk se nemů­že cítit poho­dl­ně a pří­jem­ně bez vlast­ní­ho sou­hla­su. (Mark Twain)

Kdy bude­te se svým živo­tem spo­ko­je­ni? Když bude­te moci zapů­so­bit na dru­hé vše­mi mate­ri­ál­ní­mi věc­mi, kte­ré jste nahro­ma­di­li, a tím, jak jsou dra­hé? Ne, vlast­nic­tví dra­hé­ho hou­pa­cí­ho křes­la neu­klid­ní vaši mysl a nedo­vo­lí vám cítit se spo­ko­je­ně. Nebudete spo­ko­je­ni ani teh­dy, budete-li se zabý­vat tím, co si jiná oso­ba ne této pla­ne­tě o vás mys­lí.

Spokojenost při­chá­zí tepr­ve se schop­nos­tí milo­vat a při­jmout sebe a svět tako­vé, jací jste. Až při­jme­te sebe, už nebu­de­te zra­ni­tel­ní a bude­te se moci rado­vat z pobý­vá­ní na tom­to svě­tě a z vyu­ží­vá­ní pří­le­ži­tos­tí. Nebudete si dělat sta­ros­ti se znám­kou, jakou dostá­vá­te, pro­to­že vás bude těšit výzva, kte­rou vám život při­ná­ší.

Pokud uva­žu­je­te o tom, zda jste řek­li správ­nou věc, nosí­te správ­né jíd­lo, kou­pi­li správ­né auto a dům, nebu­de­te nikdy spo­ko­je­ni.

Přestaňte si dělat sta­ros­ti a zabý­vat se tím, co je správ­né v očích dru­hých a buď­te spo­ko­je­ni sami se sebou.

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44971 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71904 KB. | 13.04.2024 - 14:31:49