Kritiky.cz > Krátké recenze > Cannibal (2006)

Cannibal (2006)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Warning! Jen pro otr­lé, okra­jo­vé a men­ši­no­vé pub­li­kum.
Zvrácený a umě­lec­ky zalo­že­ný reži­sér Marián Dora ser­ví­ru­je šoku­jí­cí pří­běh dle sku­teč­ných udá­los­tí. Opravdu sil­ná káva.
Obsedandtní Kanibal hle­dá přes inter­net něko­ho, kdo by se nechal dob­ro­vol­ně sežrat a brzy mu pří­jde odpo­věď od nedo­čka­vé obě­ti.
První hodi­na ply­ne vel­mi poma­lu, sle­du­je­me sezná­me­ní mezi Kanibalem a jeho oběťí a jejich vzá­jem­né „laš­ko­vá­ní“, kde zaujme fakt, že oběť je pře­kva­pi­vě domi­nant­něj­ší, ale jinak je to troš­ku nuda a sle­do­vat dva nahé chla­py není zrov­na něco, co by mě bavi­lo, ale finál­ní půl hodi­na je už extrém a čis­tá zvrá­ce­nost, kte­rá šoku­je i po letech. Vidíme detail­ní roz­por­co­vá­ní člo­vě­ka, kde z něj nako­nec nezby­de vůbec nic. Sleazy špi­na­vá atmo­sfé­ra, rea­lis­tic­ké Gore, depre­siv­ní piá­no­vá hud­ba, arto­vý nádech a důklad­ná psy­cho­lo­gie postav.
Jednou větou :Deviantní, extrém­ní, divác­ky nevděč­ný, špi­na­vý, zlý, šoku­jí­cí, pře­kra­ču­jí­cí všech­ny mož­né hra­ni­ce, tako­vý je Cannibal od umě­lec­ké zvrá­ce­né duše Mariána Dory!
Nedoporučuji lidem, kte­rým se dělá zle z nási­lí. Tip jen na vlast­ní nebez­pe­čí, hro­zí psy­chic­ké doži­vot­ní pro­blémy 6/10.


Podívejte se na hodnocení Cannibal na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 7,17096 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71725 KB. | 22.07.2024 - 06:26:28