Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Česky natočené dobrodružství z druhé světové války „Krev a zlato“ má premiéru na Netflixu

Česky natočené dobrodružství z druhé světové války „Krev a zlato“ má premiéru na Netflixu

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (3 hlasů, průměr: 2,67 z 5)
Loading...

Krev a zla­to, akč­ní dob­ro­druž­ný film z dru­hé svě­to­vé vál­ky, kte­rý se loni natá­čel v čes­kých loka­cích u Prahy, má pre­mi­é­ru na Netflixu. Streamovací služ­ba minu­lý měsíc zve­řej­ni­la prv­ní ofi­ci­ál­ní trai­ler k nové­mu fil­mu.

Krev a zla­to reží­ru­je němec­ký fil­mař Peter Thorwarth, kte­rý pro Netflix dří­ve nato­čil horor o upí­rech v leta­dle Krvavě rudé nebe. Krvavé rudé nebe se také natá­če­lo v Praze a oko­lí, ale kro­mě slo­va „krev“ v názvu spo­lu fil­my nesou­vi­sí.

Inspirován spaghet­ti wes­ter­ny, kte­ré nato­či­li fil­ma­ři jako Sergio Leone, Krev a zla­to sle­du­je němec­ké­ho vojá­ka (Robert Maaser), kte­rý na kon­ci dru­hé svě­to­vé vál­ky hle­dá svou dce­ru, a mla­dou ženu (Marie Hacke) ve ves­ni­ci oblé­ha­né nacis­ty, kte­rá hle­dá ukry­tý židov­ský poklad.

Alexander Scheer a Florian Schmidtke, kte­ří si zahrá­li i v Thorwarthově Krvavě rudé nebe, hra­jí nacis­tic­ké důstoj­ní­ky ve fil­mu Krev a zla­to, ve kte­rém se dále obje­ví Roy McCrerey, Stephan Grossmann a Jurij Senft. Zatímco Krvavě rudé nebe bylo pri­már­ně v ang­lič­ti­ně, Krev a zla­to je uvá­dě­no v něm­či­ně.

Krev a zla­to se natá­če­lo pře­de­vším na ven­kov­ských loka­cích mimo Prahu, včet­ně hra­dů Křivoklát a Točník. Jako natá­če­cí mís­to slou­ži­la také nauč­ná stez­ka Údolí ticha u Křivoklátu.

Části fil­mu Krev & Zlato se natá­če­ly také v Králově Dvoře a Nižboru ve Středočeském kra­ji a ve Výsluní v Ústeckém kra­ji.

Místa v celé České repub­li­ce nahra­zu­jí mís­ta na němec­kém ven­ko­vě na kon­ci dru­hé svě­to­vé vál­ky v polo­vi­ně 40. let 20. sto­le­tí. Místní pro­duk­ci fil­mu Krev a zla­to koor­di­no­va­la spo­leč­nost Sirena Film pro němec­ké­ho pro­du­cen­ta Rat Pack Filmproduktion.

Robert Maaser ve filmu Krev & Zlato (2023)

Photo © Netflix

Při natá­če­ní fil­mu byl vyu­žit čes­ký štáb, mezi kte­rý pat­ří i praž­ský zvu­ko­vý mixér Viktor Prášil, kte­rý byl nedáv­no nomi­no­ván na Oscara za prá­ci na Na západ­ní fron­tě klid

V upou­táv­ce na film Krev a zla­to zazní němec­ko­ja­zyč­ná fol­ko­vá ver­ze pís­ně Paint it Black od The Rolling Stones, kte­rá byla pře­vzal nikdo men­ší než čes­ká legen­da Karel Gott.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,06753 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72323 KB. | 24.05.2024 - 20:32:22