Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Constantine - Pro mě osobně skvěle zpracovaný komiks, který by sice mohl být ještě drsnější a temnější, ale i v tomhle provedení je to hodně dobré.

Constantine - Pro mě osobně skvěle zpracovaný komiks, který by sice mohl být ještě drsnější a temnější, ale i v tomhle provedení je to hodně dobré.

Photo © 2004 Warner Bros.
Photo © 2004 Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

Když se tak člo­věk podí­vá na to, jaká pokra­čo­vá­ní se natá­čí (jako prv­ní mě napa­da­jí seque­ly fil­mů „Paranormal Activity“ nebo „Nezvratný osud“), zamr­zí ho, že někte­ré fil­my pros­tě zůsta­nou bez něja­ké­ho dob­ré­ho a klid­ně i hor­ší­ho nástup­ce. Mě sku­teč­ně mrze­lo, když jsem se dově­děl, že se v kinech nedo­čká­me pokra­čo­vá­ní sním­ku „Constantine“, kte­rý jsem se roz­ho­dl v dneš­ní recen­zi tro­chu roze­brat. Proč je to ško­da? No hlav­ně pro­to, že dob­rých komik­so­vých hrdi­nů je doce­la dost, ale těch, kte­ří jsou dob­ří i na plát­nech, je poměr­ně málo. Ne kaž­dý komiks může adap­to­vat Christopher Nolan nebo Sam Raimi. A tak to může dopad­nout jako s „Green Lanternem“, kte­rý se pros­tě nepo­ve­dl. Ale Constantine je roz­hod­ně pove­de­ný film, a tak je s podi­vem, že se nedo­čkal a asi ani nedo­čká pokra­čo­vá­ní, a to i přes­to, že vklad do fil­mu se vrá­til více jak dvoj­ná­sob­ně.

Takhle by se měl člověk tvářit na vrakovišti.
Photo © 2004 Warner Bros.

Constantine je název zavá­dě­jí­cí, pro­to­že komiks, pod­le kte­ré­ho bylo natá­če­no, se ve sku­teč­nos­ti jme­nu­je „Hellblazer“, ale když si uvě­do­mí­te, že exis­tu­je něco jako „Hellraiser“ je doce­la pocho­pi­tel­né, že se název tro­chu upra­vil. A není to změ­na pro­ti niče­mu, pro­to­že hlav­ní hrdi­na se jme­nu­je John Constantine. Komiksová série, kte­rá zača­la vychá­zet v roce 1988, byla vytvo­ře­na Jamie Delanem, i když prv­ní uve­de­ní Johna Contantina na scé­nu, se kona­lo v komik­su „Swamp Thing“ v době, kdy jej psal Alan Moore. John Constantine se stal oka­mži­tě oblí­be­nou posta­vou.

Vymítač při práci.
Photo © 2004 Warner Bros.

Není moc divu, že Constantine je tak oblí­be­nou posta­vou. Kromě toho, že jej uve­dl na scé­nu geni­ál­ní Alan Moore, John je cynic­ký člo­věk, kte­rý umí­rá na rako­vi­nu plic, pro­to­že moc kou­ří. Jo a mimo­cho­dem, je to něco jako moder­ní exor­cis­ta. Cesty pekel­né sám pro­chá­zel a vrá­til se zpět na zemi, aby zde pomá­hal lidem od démo­nů. A že mu to jde. Postaví se v pod­sta­tě komu­ko­li.

Nic ve zlém, ale Tilda vypadá malinko bezpohlavně.
Photo © 2004 Warner Bros.

John Constantine roz­hod­ně není doko­na­lý klad­ný hrdi­na, o to více pře­kva­pi­lo, že se jeho role ujal Keanu Reeves, kte­rý, co si bude­me poví­dat, není nej­do­ko­na­lej­ším her­cem, kte­rý by se hodil na cha­rak­ter­ní posta­vy. Ale pře­kva­pi­vě, ono to doce­la zafun­go­va­lo. Jeho Hellblazer je sice měk­čí než komik­so­vý předob­raz, ale pro film střed­ní­ho prou­du se doko­na­le hodí. Navíc mu sekun­du­jí skvě­lí her­ci v čele s Rachel Weisz, Tildou Swinton nebo Peterem Stormarem. Příběh není úpl­ně doko­na­lý, ale pře­ce jen sto­jí za to. Vychází z komik­su a je to na něm doce­la poznat, což roz­hod­ně není nega­tiv­ní fak­tor. „Constantine“ je tem­ný film, bohu­žel ne tak tem­ný, jak by mohl být, ale zase tak ako­rát, aby to zau­ja­lo dost lidí, a to i těch, kte­ří nejsou milov­ní­ky komik­su. Znalci komik­su nao­pak asi zaplá­čou nad tím, co z drs­né­ho Constantina Keanu Reeves udě­lal.

Parta hic.
Photo © 2004 Warner Bros.

Kdyby byl „Constantine“ tro­chu tem­něj­ší, kdy­by se nesna­žil tolik divá­ko­vi zalí­bit, dostal by ješ­tě vyš­ší hod­no­ce­ní, ale takhle je to dob­rý film, kte­rý nás zavá­dí do pek­la, nejen na jeho okraj, a kde se navíc dočká­me smr­ti Shii LaBeoufa. Můžeme dou­fat, že se John ješ­tě někdy vrá­tí a zase nám před­ve­de, jak se dělá moder­ní vymí­tá­ní, a poví nám, jest­li s ciga­re­ta­mi pře­stal nebo niko­li.

Více na Kritiky.cz
Shrek 2 - A byla svatba a pak spolu Shrek s Fionou žili šťastně až do smrti… A byla svatba a pak spolu Shrek s Fionou žili šťastně až do smrti… Tedy žili by, kdyby se ov...
Denmark – Switzerland | Live | Group A | 2021 IIHF Ice Hockey World Championship ...
You Should Have Left Pandemie a uzavření kin udělalo hodně producentům a distributorům docela velkou čáru přes r...
První oficiální rozbor konzole PlayStation 5. Ve videu... První oficiální rozbor konzole PlayStation 5. Ve videu hardwarový designér Jasuhiro Ótori vysv...
Bylinkový sirup Bylinkový sirup skvěle osvěží v teplém období, pěkně vychlazený a podávaný s kostkami l...

Hodnocení: 70 %


Podívejte se na hodnocení Constantine na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57534 s | počet dotazů: 281 | paměť: 69897 KB. | 01.12.2023 - 13:31:35