Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Daniel Brühl bude oceněn na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary 2024

Daniel Brühl bude oceněn na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary 2024

Photo © Reiner Bajo
Photo © Reiner Bajo
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Slavný herec, reži­sér a pro­du­cent Daniel Brühl bude na letoš­ním 58. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary oce­něn Cenou pre­zi­den­ta KVIFF, ozná­mi­li dnes ráno orga­ni­zá­to­ři fes­ti­va­lu. Brühl se tak při­po­jí k pres­tiž­ní řadě hos­tů letoš­ní­ho fes­ti­va­lu, mezi nimiž jsou napří­klad her­ci Viggo Mortensen a Clive Owen nebo reži­sér Steven Soderbergh.

Kromě toho, že Brühl obdr­ží Cenu pre­zi­den­ta KVIFF, před­sta­ví během fes­ti­va­lu svůj režij­ní debut Next Door (2021).

Brühl, drži­tel něko­li­ka Evropských fil­mo­vých cen, se od polo­vi­ny 90. let dyna­mic­ky pro­sa­zu­je v evrop­ské kine­ma­to­gra­fii i v Hollywoodu. Průlom mu při­ne­sl v roce 2001 kri­ti­kou oce­ňo­va­ný sní­mek Bílý zvuk (Das weiße Rauschen), po němž násle­do­va­la hlav­ní role v kome­di­ál­ním dra­ma­tu Wolfganga Beckera Good Bye, Lenin!

Film Good Bye, Lenin!, kte­rý se stal vel­kým hitem v Evropě i mimo ni, ovlá­dl v roce 2003 udí­le­ní Evropských fil­mo­vých cen a zajis­til Brühlovi dvě indi­vi­du­ál­ní oce­ně­ní: jed­no od poro­ty a cenu divá­ků.

V roce 2004 si Brühl zahrál v brit­ském fil­mu Dámy v levan­du­lo­vém po boku legend fil­mo­vé­ho plát­na Judi Dench a Maggie Smith a v témže roce zís­kal dru­hou cenu divá­ků EFA za roli v němec­kém sním­ku Láska v myš­len­kách.

Mimo evrop­skou kine­ma­to­gra­fii se Brühl význam­ně obje­vil v holly­wo­od­ských fil­mech, jako je Bourneovo ulti­má­tum, Hanebný pan­char­ti (2009) Quentina Tarantina a role Nikiho Laudy ve fil­mu Rona Howarda Rush (2013), kte­rá mu vynes­la nomi­na­ci na Zlatý gló­bus a cenu BAFTA.

Jeho angaž­má v pres­tiž­ních mezi­ná­rod­ních pro­jek­tech pokra­čo­va­lo role­mi ve fil­mech Captain America: Občanská vál­ka a nedáv­no v živo­to­pis­ném seri­á­lu spo­leč­nos­ti Disney Becoming Karl Lagerfeld.

V roce 2021 se Brühl posta­vil za kame­ru ve fil­mu Next Door, tem­né kome­dii zkou­ma­jí­cí téma závis­ti a pomsty. V roce 2022 se ujal role výkon­né­ho pro­du­cen­ta uzná­va­né adap­ta­ce fil­mu Na západ­ní fron­tě klid, kte­rý se natá­čel v Praze i mimo ni a zís­kal čty­ři Oscary.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,08979 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71904 KB. | 22.07.2024 - 21:58:12