Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Dobrá sestra

Dobrá sestra

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Váš život je v jejich rukou. Tobias Lindholm je solid­ní švéd­ský reži­sér, jeho fil­my mám hod­ně rád (hlav­ně R a Hon - dopo­ru­ču­ji dohnat těm, kte­ří nevi­dě­li), ale ten­to­krát si vybral pro mě slab­ší chvil­ku, mož­ná i pro­to, že tu chy­bí jeho sever­ský ruko­pis a nato­čil film pro Netflix.

Samotný námět mohl být mno­hem mra­zi­věj­ší a nepří­jem­něj­ší, pro­to­že zdej­ší séri­o­vý vrah má na kon­tě víc obě­tí než Dahmer a Bundy dohro­ma­dy, ale jeli­kož zabí­jel, aniž by se obě­tí dotkl, nepů­so­bí to na plát­ně pří­liš atrak­tiv­ně. Film se sou­stře­dí na sym­pa­tic­kou Jessicu Chastain (nezvykle ji vidí­me jako blon­dýn­ku), kte­rá je obě­ta­vou mat­kou a sestrou a prá­vem má pře­zdív­ku Hodná sest­ra. Na oddě­le­ní dosta­ne nové­ho kole­gu Eddieho Redmayna, s nímž si zpo­čát­ku doce­la dob­ře rozu­mí, ale jakmi­le začnou paci­en­ti záhad­ně umí­rat, začne být pode­zří­va­vý a jejich vztah začne váz­nout. Kriminální vyšet­řo­vá­ní je podá­no poměr­ně zají­ma­vým způ­so­bem a jed­ná se o jeden ze svět­lej­ších momen­tů fil­mu. Jessica spo­lu­pra­cu­je s poli­cií a sna­ží se při­jít na kloub poměr­ně inte­li­gent­ní­mu zlo­či­nu.

Film se opí­rá hlav­ně o herec­ké výko­ny obou akté­rů a má mra­zi­vý epi­log, ale to je pro mě bohu­žel vše. Je to nato­če­no vel­mi mono­tón­ně (vizu­ál je po celý film podiv­ně šedi­vý), nic napí­na­vé­ho ani vzru­šu­jí­cí­ho se zde nedě­je, emoč­ně mi to při­šlo chlad­né, víme jak to dopad­ne, tak­že se zde nedo­čká­me ani žád­né­ho zvra­tu a je to i dost nud­né. Vzhledem k tomu, že se jed­ná o sku­teč­ný pří­běh, moh­lo to mít vět­ší kou­le, ale i přes tyto nedo­stat­ky je to kou­ka­tel­né a neu­mřel jsem nudou, tak­že z toho vychá­zí čis­tý prů­měr.

5.5/10


Podívejte se na hodnocení Dobrá sestra na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,20758 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71698 KB. | 17.06.2024 - 22:36:10