Kritiky.cz > DVD a Video Tipy > DVD TIP: Mstitel beze jména(Jackie Chan’s Who Am I?)

DVD TIP: Mstitel beze jména(Jackie Chan’s Who Am I?)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ví toho moc. – Čeho? Jdou po něm. – Kdo? Chce zpět svůj život.- Zadarmo jej nedo­sta­ne!


V již­ní Africe byl nale­zen dosud nezná­mý nerost, nový zdroj energie…nová zbraň. Speciální tým CIA byl pro něj vyslán, ale stal se obě­tí vra­žed­né­ho spik­nu­tí. Všichni jsou povraž­dě­ni. Všichni? Ne, jeden pře­ce pře­žil, ale za cenu ztrá­ty pamě­ti. Po kru­tém pádu z vrtu­l­ní­ku se náš hrdi­na, „Kdo jsem“(Jackie Chan, pozn.red. oprav­du mu tak říka­jí), oci­tá v nezná­mé domo­ro­dé ves­ni­ci, mezi napros­to nezná­mý­mi lid­mi. Nemá ani potu­chy o tom kdo je a co tu dělá.

Mezitím se sku­pi­na une­se­ných věd­ců sna­ží zjis­tit o neros­tu co nej­ví­ce. Jisté je jen to, že i malý kamí­nek doká­že napáchat obrov­ské ško­dy. Bývalý armád­ní gene­rál Sharman(Ed Nelson) a tajem­ný Morgan(Ron Smerczek) se sna­ží najít kup­ce a zjis­tit, co se sta­lo z naším hrdi­nou. Odpověď při­jde sama, když se „Kdo jsem“ obje­ví v novi­nách a tím se sta­ne ter­čem čís­lo jed­na…

Ale víte co? Zapomeňte na pří­běh, ten není až tak důle­ži­tý. Hlavním tahou­nem fil­mu je samo­zřej­mě Jackie Chan, kte­rý jako obvykle před­vá­dí mís­ty až sebe­vra­žed­né kous­ky. Naopak vel­mi nehezkou slož­kou fil­mu jsou vizu­ál­ní efek­ty. Ať se na mě tvůr­ci nezlo­bí, ale tohle je oprav­du hrůza! Spolehlivě pozná­te kaž­dý, počí­ta­čem gene­ro­va­ný před­mět, výbuch atp. Ale jak již bylo řeče­no, vizu­ál­ní záži­tek tu zajiš­ťu­je Jackieho smr­to­nos­ná akro­ba­cie. Ani zde, stej­ně jako u vět­ši­ny jeho fil­mů, nechy­bí humor. Jednak, u Chana kla­sic­ký, řek­ně­me, „bojo­vý“ humor – ten je stan­dard­ně výbor­ný, tak i, někdy více, někdy méně vtip­né gri­ma­sy ostat­ních her­ců, pří­pad­ně absurd­ní dětin­skost hlav­ních padou­chů.

Obsah DVD je cha­bý! Jediným bonu­sem je trai­ler v ang­lič­ti­ně s mož­nos­tí ital­ských titul­ků. Jinak je to stan­dard­ně Volba jazyka(Angličtina- 5.1 Dolby Digital a Italština - 5.1 Dolby Digital), Titulků(anglicky, ital­sky, čes­ky, dán­sky, fin­sky, řec­ky, maďar­sky, island­sky, nor­sky, pol­sky a švéd­sky)Scén.

Pokud si chce­te užít zábav­nou hodin­ku a tři čtvr­tě a máte rádi Jackieho Chana, nenech­te si ten­to film ujít. Za při­po­me­nu­tí sto­jí fakt, že během závě­reč­ných titul­ků si jako obvykle může­te vychut­nat zka­že­né zábě­ry z natá­če­ní.

Režie: Jackie Chan
Hrají: Jackie Chan, Michelle Ferre, Mirai Yamamoto, Ron Smerczek, Ed Nelson aj.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,13342 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71903 KB. | 16.04.2024 - 15:46:26