Kritiky.cz > Krátké recenze > Euforie - The Theater and It’s Double

Euforie - The Theater and It’s Double

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Čtu tady, jak jsme se v epi­zo­dě nic nedo­zvě­dě­li a nikam jsme se nepo­su­nu­li. To dru­hé může být sice na prv­ní pohled prav­da, ale musí­me se podí­vat hlou­bě­ji. Hlavní hvězdou dnes byla Lexi (dokud si pro­stor neu­kra­dl Ethan ve své taneč­ní scé­ně že?), a popr­vé jsme se doo­prav­dy dozvě­dě­li, jak fabu­li toho­to seri­á­lu vní­ma­la ona. Dříve šlo vždy o pár pohle­dů či pozná­mek, tady však šlo o roz­bor její posta­vy, o nahléd­nu­tí do její hla­vy. Viděli jsme z její­ho pohle­du její vztah se sestrou, dopl­ni­la se nám před­sta­va o její his­to­rii s Rue, tak tro­chu i s její mat­kou, víme, jak vní­má posta­vy jako Maddy a Nate, a hlav­ně sama sebe. A je nám to zob­ra­ze­no veli­ce sty­li­zo­va­ně, jakož­to diva­del­ní hra, a fun­gu­je to parád­ně. Dobré prol­nu­tí mezi rea­li­tou a diva­dlem, a do toho se samo­zřej­mě při­dal kla­sic­ký prvek nespo­leh­li­vé­ho vypra­vě­če. Občas to půso­bi­lo tro­chu nedo­ta­že­ně, napří­klad tan­čí­cí Kat byla cel­kem zby­teč­ná - buď ji tam nedá­vat, nebo jí dát něja­ký ten pay­o­ff. Přišla také krát­ká vlož­ka s Rue a Jules, ta byla i na Euforii hod­ně zkrat­ko­vi­tá - také, buď ji tam nedá­vat (klid­ně moh­la počkat do příští epi­zo­dy bych řekl), a nebo ji více roz­vést. Rue vypa­dá čis­tě a zdra­vě mimo­cho­dem, za což jsem rád. No a Fezcova věta „Do you think other peo­ple will think that I look hand­so­me?“ mě málem dohna­la k slzám. Takže cel­ko­vě vza­to jsme se rela­tiv­ně nikam dopře­du nepo­su­nu­li, ale dopl­ni­li jsme si his­to­rii, Lexi dosta­la koneč­ně pro­stor, a dob­ře máme při­pra­ve­nou půdu pro finá­le. 8/10


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 12,75666 s | počet dotazů: 7819 | paměť: 75474 KB. | 19.04.2024 - 00:53:04