Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Film Roberta Eggerse „Nosferatu“ s Willemem Dafoem a Billem Skarsgårdem se natáčí v Praze

Film Roberta Eggerse „Nosferatu“ s Willemem Dafoem a Billem Skarsgårdem se natáčí v Praze

Photo © New Line Cinema
Photo © New Line Cinema
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Režisér Robert Eggers Nosferatu ofi­ci­ál­ně ukon­čil natá­če­ní v České repub­li­ce. Nový film, v němž hra­jí Bill Skarsgård, Lily-Rose Depp, Nicolas Hoult a Willem Dafoe, v tichos­ti ukon­čil natá­če­ní v Praze 19. květ­na po třech měsí­cích natá­če­ní.

Místní štáb napsal, že pro­duk­ci pova­žu­je za slo­ži­té a netra­dič­ní natá­če­ní, na kte­ré jsou však hrdí. Kameraman Jarin Blaschke, kte­rý žije v Praze, potvr­dil, že film byl nato­čen v bar­vě a svým vzhle­dem při­po­mí­ná roman­tis­mus 19. sto­le­tí.

Nosferatu se natá­čel v praž­ském Barrandov Studiu ved­le loka­cí v čes­kém hlav­ním měs­tě a po celé zemi. Produkce krát­ce pro­bí­ha­la v praž­ském his­to­ric­kém kom­ple­xu Invalidovna, barok­ním kom­ple­xu z 18. sto­le­tí, kte­rý po dvě sto­le­tí slou­žil jako vojen­ský špi­tál. K natá­če­ní byl vyu­žit také zámek v Rožmitále pod Třemšínem.

 

Zobrazit pří­spě­vek na Instagramu

 

Příspěvek sdí­le­ný The Prague Reporter (@praguereporter)

Producent Focus Features účtu­je Eggersovo nové zpra­co­vá­ní Nosferatu jako „gotic­ký pří­běh o posed­los­ti mezi pro­ná­sle­do­va­nou mla­dou ženou v Německu 19. sto­le­tí a pra­sta­rým tran­syl­ván­ským upí­rem, kte­rý ji pro­ná­sle­du­je a při­ná­ší s sebou nevý­slov­nou hrů­zu.“

Nosferatu v hlav­ních rolích se před­sta­ví Skarsgård jako hlav­ní upír, hra­bě Orlok, a Depp jako objekt jeho náklon­nos­ti. Hoult hra­je Orlokova rea­lit­ní­ho agen­ta a man­že­la Deppovy posta­vy. V obsa­ze­ní se dále obje­ví Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Ralph Ineson a Simon McBurney v blí­že nespe­ci­fi­ko­va­ných rolích.

Nosferatu popr­vé ožil jako němec­ký expre­si­o­nis­tic­ký horor z roku 1922 neo­fi­ci­ál­ně nato­če­ný pod­le romá­nu Brama Stokera Dracula, kte­rý reží­ro­val F. W. Murnau a v hlav­ní roli hra­bě­te Orloka se obje­vil Max Schreck. Děj se nato­lik při­klá­něl k Draculovi, že Stokerova pozůsta­lost tvůr­ce zaža­lo­va­la a film téměř ztra­til čas.

Dafoe si Schrecka zahrál již dří­ve ve fik­tiv­ním živo­to­pis­ném fil­mu ze záku­li­sí Stín upí­ra z roku 2000, v němž si John Malkovich zahrál i Murnaua. Jeho role v Eggersově Nosferatu neby­la potvr­ze­na, ale mohl by hrát fil­mo­vou ver­zi Draculy, lov­ce upí­rů Van Helsinga.

Nosferatu je prv­ním ze dvou vel­kých upír­ských pro­jek­tů, kte­ré se letos natá­če­jí v Praze, kde se natá­čí dru­há sezó­na seri­á­lu Interview s upí­rem, natá­če­né­ho pod­le romá­nu Anne Riceové, v sou­čas­né době pro­bí­há v cen­t­ru čes­ké met­ro­po­le.

Datum pre­mi­é­ry Nosferatu neby­lo sta­no­ve­no, ale oče­ká­vej­te jej v roce 2024. Aktuální infor­ma­ce o fil­mu najde­te na jeho ofi­ci­ál­ních strán­kách spo­leč­nos­ti Focus Features.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,23389 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71827 KB. | 28.02.2024 - 16:47:43