Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Hellboy

Hellboy

Hellboy
Hellboy
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Filmové zpra­co­vá­ní komi­xu o pekel­ném syn­ko­vi, kte­rý se dostal na Zem a pod pře­zdív­kou Hellboy pra­cu­je jako agent taj­né služ­by v oddě­le­ní pro para­nor­mál­ní jevy.

Je rok 1944 a hit­le­rov­ské Něměcko, ve sna­ze vyhrát vál­ku, sahá po ne zce­la běž­ných oblas­tech. Rasputin (Karel Roden) se sna­ží pro­bu­dit démo­ny, kte­ří by Německu ve vál­ce pomoh­li. Experiment se mu však vymkne z rukou a démo­ny se mu na Zem dostat nepo­da­ří. Brána na dru­hou stra­nu však byla ote­vře­na pří­liš dlou­ho a něco sem pře­ce jen pro­klouz­lo. To něco je čer­s­tvě naro­ze­ný pekel­ný synek - celý čer­ve­ný, s roha­ma a s kamen­nou rukou.

Dr. Broom (John Hurt), kte­rý se na pře­ka­ze­ní Rasputinova poku­su podí­lel, se malé­ho démo­na ujme a pojme­nu­je ho Hellboy. Po té se pře­ne­se­me do sou­čas­né doby. Dr. Broom vede oddě­le­ní pro boj s para­nor­mál­ní­mi sila­mi, ve kte­rém kro­mě nor­mál­ních lid­ských agen­tů pra­cu­jí i nad­lid­ské bytos­ti. Kromě Hellboye, nazý­va­né­ho čer­ve­ný, je tu ješ­tě rybí muž mod­rý a pyro­man­ka Liz (Selma Blair).

Hellboy je zvlášt­ní týpek. V pod­sta­tě je to tako­vý poho­dář, ale taky tro­chu své­ráz. V akcích pra­cu­je zásad­ně pod­le své­ho a zce­la igno­ru­je jaké­ko­liv roz­ka­zy, čímž si své nad­ří­ze­né zrov­na nezís­ká. Nicméně, díky jeho výsled­kům a schop­nos­tem ho potře­bu­jí, tak­že jsou nuce­ni mu jeho výstřel­ky tole­ro­vat. Přidají mu ale par­ťá­ka, lid­ské­ho agen­ta Johna Myerse (Rupert Evans), kte­rý ho má tro­chu usměr­ňo­vat. Háček je, že Hellboy i Myers oba sto­jí o pyro­man­ku Liz, kte­rá si nako­nec musí vybrat sama...

Hellboy je fajn film s pěk­ným pří­bě­hem a s jas­ně vypro­fi­lo­va­ným hrdi­nou. Sympatické je, že není pře­plá­cán akcí (jako tře­ba Underworld). Na dru­hou stra­nu, mlu­vit v sou­vis­los­ti s Hellboyem o úžas­né ori­gi­na­li­tě a jedi­neč­ném fil­mo­vé zpra­co­vá­ní komi­xu mi při­jde tro­chu pře­hna­né.


Photo © 2004 Revolution Studios


Podívejte se na hodnocení Hellboy na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63228 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71971 KB. | 24.07.2024 - 07:02:26