Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Hvězda filmu Balerína Ana de Armas o natáčení v Praze s Keanu Reevesem

Hvězda filmu Balerína Ana de Armas o natáčení v Praze s Keanu Reevesem

Photo © Metro-Goldwyn-Mayer / Nicole Dove
Photo © Metro-Goldwyn-Mayer / Nicole Dove
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pražské natá­če­ní spin-offu Johna Wicka Ballerina s Anou de Armas a Keanu Reevesem v hlav­ních rolích je momen­tál­ně kvů­li svát­kům pře­ru­še­no, ale od příští­ho týd­ne bude pokra­čo­vat na natá­če­ní v České repub­li­ce.

Kromě Reevese a de Armase se k obsa­ze­ní Balleriny v blí­že nespe­ci­fi­ko­va­né roli při­po­ji­la také hvězda seri­á­lu The Walking Dead Norman Reedus a dále Gabriel Byrne (Obvyklí pode­zře­lí) a Catalina Sandino Moreno (Maria plná milos­ti).

Potvrzeno bylo také účin­ko­vá­ní Lance Reddicka, Iana McShanea a Anjelicy Huston ve fil­mu Ballerina, kte­ří se vra­ce­jí v rolích svých postav z dří­věj­ších fil­mů o Johnu Wickovi.

V úte­rý vystou­pi­la hvězda Ana de Armas v pořa­du The Tonight Show with Jimmy Fallon a krát­ce se dotkla natá­če­ní fil­mu Ballerina v Praze, včet­ně toho, jaké to bylo pra­co­vat po boku Keanu Reevese. Snímek John Wick spi­no­ff před­sta­vu­je tře­tí herec­kou spo­lu­prá­ci této dvo­ji­ce po fil­mech Knock Knock a Exposed, kte­ré byly uve­de­ny do kin v roce 2015.

„Je úžas­ný,“ řek­la de Armas o Reevesovi. „Chci říct, Keanu je Keanu.“

„V Praze natá­čí­me už čty­ři měsí­ce, ješ­tě nám zbý­vá měsíc. A já mám boles­ti, víte,“ doda­la s odka­zem na fyzic­kou zátěž při natá­če­ní inten­ziv­ních akč­ních scén fil­mu Ballerina. „Bolí mě tělo, záda, všech­no. Stěžuju si. Bolí mě to. Mám mod­ři­ny.“

„Ale oneh­dy jsme s Keanuem zkou­še­li naši vel­mi nároč­nou kaska­dér­skou scé­nu a ten člo­věk se jen tak kutá­lí a hází se mnou a dělá ty šíle­né kous­ky. A já si říkám - už si nemůžu stě­žo­vat. Jsem hoto­vá. Protože on to dělá!“

Fallon se de Armasové zeptal, kde byla, když se dozvě­dě­la, že byla nomi­no­vá­na na Zlatý gló­bus za prá­ci na fil­mu Blonde, v němž hra­je Marilyn Monroe.

„Tak jsem byla na pla­ce a oni zrov­na mezi zábě­ry měni­li objek­ti­vy nebo tak něco,“ vysvět­lu­je. „A můj asi­s­tent při­šel s tele­fo­nem, vel­mi pří­mo­ča­ře, a pros­tě mi dal něco pře­číst, a byl to řetě­zec tex­to­vých zpráv.“

„A pak jsem zača­la číst, a pak jsem si uvě­do­mi­la, co čtu, a zařva­la jsem. Ale samo­zřej­mě to byla kaska­dér­ská scé­na, tak­že se všich­ni hroz­ně báli a mys­le­li si, že se něco děje. Ale já jsem říka­la: „Ne, ne, ne, ne, ne, to je v pořád­ku.“

Příští nedě­li, kdy se budou vyhla­šo­vat Zlaté gló­by, by se de Armas moh­la ocit­nout v děkov­né řeči z Prahy. Loni si z Prahy odnes­ly Zlaté gló­by Rosamund Pikeová a Gillian Andersonová, kte­ré byly díky míst­ním fil­ma­řům na cere­mo­ni­ál pře­ná­še­ny v pří­mém pře­no­su.

Natáčení čes­ké­ho fil­mu Balerína bude pokra­čo­vat příští týden, ale neza­mí­ří pří­mo do Prahy. Natáčení bude pro­bí­hat na Moravě, v his­to­ric­kém měs­tě Štramberk u Ostravy.

Později ten­to měsíc se pro­duk­ce fil­mu Ballerina vrá­tí zpět do Prahy a oko­lí. Koncem měsí­ce se bude natá­čet vel­ká scé­na v oko­lí Národního diva­dla, kde se scé­ny natá­če­ly i v pro­sin­ci a budou zahr­no­vat uza­vře­ní hlav­ních ulic v cen­t­ru Prahy.

Natáčení fil­mu Ballerina bude pokra­čo­vat v Praze a na loka­cích po celé České repub­li­ce až do začát­ku úno­ra. Datum pre­mi­é­ry zatím neby­lo sta­no­ve­no, ale oče­ká­vej­te, že spin-off Johna Wicka bude mít v kinech pre­mi­é­ru v roce 2024.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63510 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72116 KB. | 13.04.2024 - 03:09:49