Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Hvězda filmu Nosferatu Willem Dafoe si v Praze pochutnává na ukrajinském boršči

Hvězda filmu Nosferatu Willem Dafoe si v Praze pochutnává na ukrajinském boršči

Fotka:The Borsch (@the___borsch) - Instagram
Fotka:The Borsch (@the___borsch) - Instagram
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na Oscara nomi­no­va­ná holly­wo­od­ská hvězda Willem Dafoe je v sou­čas­né době v Praze, kde natá­čí film Nosferatu pro reži­sé­ra Roberta Eggerse, a herec si udě­lal čas, aby ochut­nal někte­ré z vyso­ce ceně­ných kuli­nář­ských spe­ci­a­lit čes­ké met­ro­po­le.

Mezi ně pat­ří i ukra­jin­ský bor­šč, kte­rý podá­vá bis­tro The Borsch s pří­hod­ným názvem Vinohrady. Dafoe nedáv­no ochut­nal někte­ré z kla­sic­kých ukra­jin­ských pokr­mů v bis­tru na Praze 2 a byl tak las­kav, že před pod­ni­kem zapó­zo­val pro něko­lik fotek na Instagramu s maji­tel­kou Natalií Basovou.

„Dnes nás navští­vi­la sku­teč­ná fil­mo­vá hvězda, aby ochut­na­la pra­vý ukra­jin­ský bor­šč. Willem Dafoe nám řekl, že má rád bor­šč, a jako důkaz ochot­ně sně­dl mis­ku naše­ho chut­né­ho hou­bo­vé­ho bor­š­če,“ napsal v pon­dě­lí The Borsch na Instagramu. „Majitelka se nemů­že vzpa­ma­to­vat, když pohos­ti­la tak váže­né­ho hos­ta.“

 

Zobrazit pří­spě­vek na Instagramu

 

Příspěvek sdí­le­ný The Borsch (@the___borsch)

The Borsch mimo­cho­dem sto­jí za návště­vu i bez spat­ře­ní celebrit. V době, kdy ceny potra­vin v Praze prud­ce ros­tou, při­jde vel­ká por­ce (,4 lit­ru) bor­š­če ve vino­hrad­ském bis­tru stá­le na pou­hých 99 korun. Podnik nabí­zí jak hově­zí, tak vege­ta­ri­án­skou ver­zi, při­čemž tu dru­hou zřej­mě při­jde dopo­ru­čit sám Dafoe.

Restaura byla ote­vře­na v roce 2021 Natalií Basovou a jejím man­že­lem Alexem Martynovem, kte­ří při­šli do Prahy z Ukrajiny o čty­ři roky dří­ve. V loň­ském roce se sta­la kul­tur­ním cen­t­rem jako mís­to pro infor­ma­ce a pomoc mno­ha ukra­jin­ským uprch­lí­kům v Praze, kte­ří utek­li ze své vlas­ti po rus­ké inva­zi.

„Získali jsme si vel­kou popu­la­ri­tu, ale bohu­žel ze smut­né­ho důvo­du,“ řek­la Basová loni Forbesu. „Češi jsou nesmír­ně milí lidé a chtě­jí nás pod­po­řit. Každý, kdo při­jde, řek­ne dob­ré slo­vo. Spousta lidí se ptá, čím mohou pomo­ci.“

Kromě Dafoea jsou v Praze také her­ci Bill Skarsgård, Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson a Emma Corrin, kte­ří pro reži­sé­ra Eggerse natá­če­jí film Nosferatu. Produkce horo­ru v sou­čas­né době pro­bí­há v Barrandov Studiu a natá­čí se i v men­ších měs­tech mimo čes­kou met­ro­po­li.

Nejedná se o prv­ní ces­tu Willema Dafoea do České repub­li­ky. Herec se již dří­ve zúčast­nil Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary 2016, kde pře­vzal Křišťálový gló­bus za mimo­řád­ný umě­lec­ký pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii a před­sta­vil svůj film Pasolini, v němž hra­je ital­ské­ho reži­sé­ra Piera Paola Pasoliniho.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64944 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72086 KB. | 13.04.2024 - 15:24:20