Kritiky.cz > Krátké recenze > Imawa no Kuni no Alice (2020) (seriál)

Imawa no Kuni no Alice (2020) (seriál)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Výborná zále­ži­tost, kde Netflix opět bodu­je a pro Japonsko je Alice in Borderland nej­spíš udá­lost deká­dy.
Jumanji meets Cube meets Escape Room meets Battle Royale!!
Alice in Borderland je výbor­ný mix oblí­be­ných fil­mů zkom­bi­no­va­ný do jed­no­ho a je to nesku­teč­ná 8 hodi­no­vá jíz­da, kte­rou jsem sjel na jeden nádech.
Skupina náhod­ných lidí z celé­ho Tokia je trans­por­to­vá­na do para­lel­ní­ho svě­ta při­po­mí­na­jí­cí vir­tu­ál­ní rea­li­tu, kde lidé, aby pře­ži­li musí hrát nebez­peč­né hry a odmě­nou jest něko­li­ka­den­ní vízum, kde po jeho vypr­še­ní Vás čeká Smrt, tak­že klí­čem k pře­ži­tí je hrát a vyhrá­vat.
Jsou zde 4 dru­hy her: Týmové, fyzic­ké, vědo­most­ní a zlo­my­sl­né pohrá­va­jí­cí si s mys­lí a emo­ce­mi roz­dě­le­ných do růz­ných úrov­ní od 1 do 10. V kaž­dém díle se hra­je jiná hra a vždy se jed­ná o něco nápa­di­té­ho a ori­gi­nál­ní­ho. Hlavní hrdi­na je abso­lut­ní Geek, kte­rý v nor­mál­ním živo­tě nikdy nepra­co­val a celou dobu hrál jen PS hry, tak­že v tomhle svě­tě vědo­most­mi vyni­ká.
Vizuálně žrádlo a nepa­ma­tu­ji si na lep­ší tech­nic­ké zpra­co­vá­ní z Japonska, posta­vy jsou vel­mi zábav­né, sym­pa­tic­ké a někte­ré vel­mi záhad­né, seri­ál je nabi­tý i hod­ně neče­ka­ný­mi zvra­ty, kde se mi ani jed­nou nepo­da­ři­lo uhád­nout chod udá­los­tí a poin­ta je správ­ně pře­kva­pi­vá.
Vrcholem byl pro mne 7. díl kde došlo na regu­lér­ní Battle Royale a krví se zde vůbec nešet­ři­lo, došlo i na jeden výbor­ný fight samu­raj­ský meč vs Kung-Fu.
Koho baví hry, hádan­ky, řeše­ní rébu­sů, kte­ré jsou inte­li­gent­ně vyře­še­ny, tak bude spo­ko­jen jako já.
Spokojenost veli­ká a cli­f­fhan­ger na 2. sérii parád­ní.
Příběh****, Akce*****, Humor**, Násilí****, Zábavnost*****, Hudba****, Vizuál*****, Atmosféra*****, Napětí****. 8.5/10.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29454 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71926 KB. | 21.04.2024 - 20:06:30