Kritiky.cz > Domácí rady > Jak poznat gamblera - Znaky chování, jak se léčit

Jak poznat gamblera - Znaky chování, jak se léčit

Vegas slots scaled 1
Vegas slots scaled 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte oba­vy, že někdo, koho zná­te, má pro­blém s hazard­ní­mi hra­mi, ale neví­te, jaký typ věcí hle­dat? Poznáním varov­ných zna­me­ní může­te zjis­tit, jaká opat­ře­ní je tře­ba pod­nik­nout. Obvyklé jsou napří­klad změ­ny ve finan­cích, nála­dě a cho­vá­ní člo­vě­ka, nebo způ­so­bu, jakým trá­ví svůj čas.

Finanční znaky

To, že někdo může mít pro­blém s hazar­dem, se může pro­je­vo­vat násle­dov­ně:

• Chybějící pení­ze z ban­kov­ních účtů, peně­žen­ky nebo „pra­sát­ka“.

• V domác­nos­ti chy­bí urči­té polož­ky – cen­nos­ti, jako jsou šper­ky nebo např. elek­tro­ni­ka.

• Pravidelný nedo­sta­tek peněz, přes­to­že zís­ká­va­jí mzdu.

• Pravidelně půj­čo­vá­ní peněz.

• Mnoho půj­ček najed­nou.

• Utajování finanč­ních zázna­mů nebo výplat­ních pásek.

• Nezaplacené účty.

• Nedostatek jíd­la v domě.

Nálada a chování člověka

Když někdo vyvi­ne pro­blém s hazard­ní­mi hra­mi, čas­to dochá­zí k patr­ným změ­nám v jejich nála­dě a cho­vá­ní, včet­ně:

• Neúčastnění se rodin­ných udá­los­tí nebo pra­vi­del­ných schůzek s přá­te­li.

• Výkonnost při prá­ci je ovliv­ně­na.

• Vypadá, že je roz­ru­šen, bez jaké­ho­ko­li zjev­né­ho důvo­du.

• Vykazování poci­tu bez­na­dě­je, depre­se, frustra­ce nebo sebe­vraž­dy.

• Změny v osob­nos­ti - spá­nek, stra­vo­vá­ní ad.

• Ovládání a mani­pu­lač­ní cho­vá­ní.

• Použití hroz­by, lži nebo šar­mu k mani­pu­la­ci s ostat­ní­mi.

Trávení času

Některé běž­né zna­ky, kte­ré mohou uka­zo­vat, že někdo má pro­blém s hazar­dem, jsou také:

• Vynakládání více a více času hra­ním hazard­ních her.

• Utajení nevy­svět­li­tel­ných absen­cí.

• Nestíhá si plnit své závaz­ky (docház­ka do prá­ce, na schůz­ky apod.).

• Spoustu dnů vol­na a nemo­cen­ské.

• Užívání neob­vyk­lé­ho časo­vé­ho úseku pro jed­no­du­ché úko­ly (např. trvá dvě hodi­ny, než si udě­la­jí malý nákup).

Skryté chování gamblera

Mnoho hazard­ních hrá­čů nevy­ka­zu­jí své poci­ty a pokud se jich dota­zu­je­te, jsou podráž­dě­ní a rozhně­va­ní. Navíc lidé, kte­ré milu­je­me, nechce­me pode­zří­vat z tako­vých pro­blé­mů a sami nad tím zaví­rá­me oči.


Foto:

opis
English: Slot machi­nes in Las Vegas
Datum
  • 26. říj­na 2003, 17:13 (pod­le úda­jů v Exif)
  • 23. led­na 2005, 03:23 (datum prvot­ní­ho načte­ní sou­bo­ru)
Zdroj Transwikied from en:, ori­gi­nally uplo­a­ded on 03:23, 23 January 2005 by Pcb21.
Autor en:User:Pcb21
Svolení
(Užití toho­to sou­bo­ru)
This image (C) en:User:Pcb21, 2003. Inquiries about this image, inclu­ding inqui­ries about high reso­lu­ti­on ver­si­ons of this image, should be made via email by clic­king here.
Další ver­ze Díla odvo­ze­ná od toho­to sou­bo­ru: Vegas banner.jpg

Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,81768 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71682 KB. | 17.07.2024 - 19:34:48