Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Kino Pivo: Nejlepší pražská kina mají nyní vlastní pivo

Kino Pivo: Nejlepší pražská kina mají nyní vlastní pivo

Fotka od Republica z Pixabay
Fotka od Republica z Pixabay
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V praž­ských arthou­se kinech se sice nepo­dá­vá pop­corn, ale pivo ano. A nyní mají někte­rá z nej­lep­ších měst­ských kin svůj vlast­ní ležák v podo­bě piva Kino Pivo, kte­ré se vaří exklu­ziv­ně pro praž­ská kina Aerofilms, včet­ně Kina Světozor, Kina Aero, Bio Oko a Kina Přítomnost.

Kino Pivo vyrá­bí hořic­ký pivo­var JungBerg a jed­ná se o svět­lý 11° ležák, kte­rý se skvě­le hodí ke všem fil­mo­vým nabíd­kám. Nefiltrované a nepas­te­ri­zo­va­né Kino Pivo je spod­ně kva­še­né, má 4,6 % alko­ho­lu a na stup­ni­ci hoř­kos­ti níz­kých 35 IBU.

„Hořický pivo­var JungBerg vaří výji­meč­né pivo,“ uvá­dí Aerofilms. „A nyní uva­ři­li jed­no pří­mo pro nás. Na jaře roku 2023 bylo na trh uve­de­no jedi­neč­né pivo s pětihvěz­dič­ko­vým hod­no­ce­ním. Na prv­ní pohled je to jen pivo - svět­lé bar­vy a s pev­nou bílou pěnou.“

„Proto ho musí­te nej­pr­ve ochut­nat, abys­te pozna­li jeho jem­nou hoř­kost a leh­kou let­ní chuť. To vše díky pocti­vé prá­ci slád­ků z pivo­va­ru Jungberg, kte­ří si dali oprav­du zále­žet, aby pivo bylo vyro­be­no výhrad­ně ze čtyř základ­ních suro­vin (voda, slad, chmel a kvas­ni­ce) bez zby­teč­ných pří­sad.“

Kino Pivo je od začát­ku letoš­ní­ho léta k dostá­ní v praž­ských kinech Aerofilms a ohla­sy na svět­lý ležák jsou zatím pozi­tiv­ní.

„Kino Pivo je solid­ní, i když pod­le čísel 11° Světlý Ležák, kte­rý vaří Pivovar JungBerg pro Bio Oko, Kino Aero a Kino Světozor a kte­rý si může­te objed­nat na baru kina k pití před, během a/nebo po fil­mu,“ píše praž­ský těž­ko uvě­ři­tel­ný piv­ní kri­tik Pivní Filosof.


Zatímco Kino Pivo je k dostá­ní výhrad­ně v kinech Aerofilms, pivo­var JungBerg vyrá­bí také nefil­tro­va­ný a nepas­te­ri­zo­va­ný 12° ležák PP, svrch­ně kva­še­ný 10° ale Petral, 14° IPA Lucipa a sil­ný 16° Gothard.

Piva znač­ky JungBerg si může­te vychut­nat ve vlast­ní piv­ni­ci v Hořicích, asi 60 kilo­me­t­rů východ­ně od Prahy, a také v restau­ra­cích a hos­po­dách po celé České repub­li­ce.

Kromě praž­ských kin je Kino Pivo k dis­po­zi­ci také v Kinech pro­vo­zo­va­ných spo­leč­nos­tí Aerofilms Bio Central v Hradci Králové a Kinu Scala na brněn­ské Masarykově uni­ver­zi­tě.


Fotka od RepublicaPixabay


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97831 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72072 KB. | 24.04.2024 - 13:09:50