Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Konflikt kvůli odměně eskaluje na obvinění z rasismu a Mikýř vydražuje telefonát s přítelkyní

Konflikt kvůli odměně eskaluje na obvinění z rasismu a Mikýř vydražuje telefonát s přítelkyní

Foto: TV Nova s.r.o.
Foto: TV Nova s.r.o.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Včera byla vysí­lá­na 11. epi­zo­da pořa­du Survivor Česko & Slovensko na Voyo. Účastníci dis­ku­to­va­li o odcho­du Sebastiana, kte­rý musel sou­těž opus­tit kvů­li váž­né nemo­ci své­ho otce. Poté oba tábo­ry absol­vo­va­ly nároč­ný sou­boj o odmě­nu, kte­rý vyhrá­li Lovci. Vítězství si však mezi Lovci vyvo­la­lo kon­flikt, když Jack obvi­nil Filipa z rasis­mu, což vyvo­la­lo nepřá­tel­ství mezi čle­ny týmu. Radek z týmu Titanů se sna­žil zís­kat pod­po­ru Tomáše a Kristiny, aby se zba­vil Yenifer. Nikole obje­vi­la v džun­g­li polo­vi­nu sym­bo­lu skry­té imu­ni­ty. Poté násle­do­va­la auk­ce odměn, kde si hrá­či moh­li vydra­žit růz­né věci. Jack zís­kal tajem­nou bam­bu­so­vou tyč­ku s výho­dou do dal­ší hry.

Na 26. den se Martyho dotklo, že Sebastian musel ode­jít ze hry kvů­li rodin­né situ­a­ci. Soutěžící se při­pra­vu­jí na dal­ší vyřa­zo­va­cí klá­ní, kde nastou­pí hned čty­ři hrá­či. Lovci zví­tě­zi­li v sou­bo­ji o odmě­nu a poté se u nich roz­pou­tal spor ohled­ně roz­dě­le­ní odměn. Filip musel roz­hod­nout o tom, jak budou odmě­ny roz­dě­le­ny, což vyvo­la­lo dal­ší kon­flikt. Večer se Jack omlu­vil za své cho­vá­ní u ohně.

Na 27. den se tábo­ry při­pra­vu­jí na dal­ší sou­boj o odmě­nu, kte­rý ten­to­krát bude před­sta­vo­vat brun­cho­vé menu. Po sou­bo­ji násle­du­je auk­ce, kde si hrá­či mohou vydra­žit růz­né polož­ky. Poté se všich­ni vra­ce­jí na ost­rov, a Jack odha­lu­je vzkaz zís­ka­ný ve taj­né draž­bě, kte­rý mu posky­tu­je výho­du pro příští kme­no­vou radu.


Zdroj a foto: TV Nova s.r.o.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48383 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72343 KB. | 22.05.2024 - 13:03:08