Kritiky.cz > Domácí rady > Kouzlíme s CRAYOLA voskovkami

Kouzlíme s CRAYOLA voskovkami

18581646 10208600389399292 3910707014752103935 n
18581646 10208600389399292 3910707014752103935 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kouzlíme s CRAYOLA vos­kov­ka­mi

Není nic jed­no­duš­ší­ho, než kouz­lit s pomo­cí vos­ko­vek. Levný, krás­ně bar­ve­ný mate­ri­ál plný vese­lých bar­vi­ček, navíc děti s nimi rády pra­cu­jí a hlav­ně žád­ný nepo­řá­dek.

Možná i to jeden z důvo­du, proč při­ná­ším jeden vel­mi jed­no­du­chý návod na vel­mi snad­né tvo­ře­ní s dět­mi, pro­to­že děti, ty rády tvo­ří a pomá­ha­jí... A já? Já jsem si napros­to jis­tá, že je toto tvo­ře­ní chyt­ne nejen za srd­ce, ale hlav­ně za ruce (stej­ně jako nás), a zaba­ví je na dlou­hé hodi­ny.

A cože to bude­me dělat? Zkusíme si pomo­cí vos­ko­vek nama­lo­vat něja­ké pěk­né trič­ko dle vlast­ní fan­ta­zie, což nej­ví­ce oce­ní naše malé parád­ni­ce. Kdo z nás se může pochlu­bit tím, že nosí na sobě vlast­no­ruč­ně nama­lo­va­né trič­ko....

Potřebovat bude­me:

bílé trič­ko

Crayola vos­kov­ky

pečí­cí papír

žeh­lič­ka

kolíč­ky na při­chy­ce­ní

pří­pad­ně tex­til­ní bar­vy

Perlen PEN (Pearl maker)

Pohodlně se usaď­te a jde­me na VĚC!!!

Vezmeme bílé trič­ko a vlo­ží­me do něj něja­kou pev­nou pod­lož­ku, na kte­ré toto tri­ko natáh­ne­me a vypne­me. Aby zůsta­lo krás­ně vypnu­té, při­chy­tí­me kolíč­ky. Jen tak bude­me mít krás­ně při­pra­ve­nou plo­chu na malo­vá­ní, a nebu­de se nám při tla­če­ní vos­kov­ka­mi shr­no­vat lát­ka.

Dětem (mož­ná i sobě) před­kres­lí­me obrá­zek, zdat­něj­ší mohou malo­vat hned z fle­ku; a vos­kov­ka­mi nama­lu­je­me obrá­zek, kte­rý chce­me, aby zdo­bil naše výsled­né trič­ko.

Jakmile tako­vý obrá­zek máme nama­lo­va­ný na trič­ku, sun­dá­me kolíč­ky a vyn­dá­me pev­nou pod­lož­ku. Pod obrá­zek dovnitř tri­ka vlo­ží­me pečí­cí papír a dal­ší pří­mo na obrá­zek.

Rozpálenou žeh­lič­kou přes papír pře­je­de­me námi nama­lo­va­ný obrá­zek. Chviličku žeh­lič­ku podr­ží­me tak, aby se obrá­zek zata­vil pří­mo do tka­ni­ny.

Sundáme vrch­ní pečí­cí papír a zkon­t­ro­lu­je­me obrá­zek. Můžete vzít, stej­ně jako my ješ­tě do ruky tex­til­ní bar­vy a odstra­nit drob­né nedo­ko­na­los­ti, pří­pad­ně něco dokres­lit. Nezapomeňte opět po úpra­vě při­lo­žit pečí­cí papír a žeh­lič­kou bar­vu zata­vit do tka­ni­ny!

Pro výsled­ný efekt plas­tič­nos­ti trič­ka může­te ješ­tě pou­žít Perlen PEN (pero na vytvá­ře­ní kapi­ček, slzi­ček a per­li­ček) a pod­trh­nout tak někte­ré rysy obráz­ku.


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48357 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71757 KB. | 28.02.2024 - 18:03:39