Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Kurýr – cesta k Varšavskému povstání

Kurýr – cesta k Varšavskému povstání

Photo © Kino Świat
Photo © Kino Świat
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Poláci jsou hrdý národ a ve své his­to­rii mají boha­tou záso­bu hrdin­ských pří­bě­hů. O jed­nom tako­vém vyprá­ví Kurýr. Osudy špi­ó­na inspi­ro­va­né sku­teč­ným živo­tem “Kurýra z Varšavy”, kte­ré­ho v roce 1944 pově­ři­la pol­ská exi­lo­vá vlá­da, aby pře­dal taj­né infor­ma­ce vele­ní Zemské armá­dy ve Varšavě. Těsně před­tím, než vypuk­ne Varšavské povstá­ní.

ZNOVU TI ŠPIÓNI
Režisér Władysław Pasikowski nato­čil v roce 2014 pove­de­né­ho Jacka Stronga. Se špi­ó­ny má tedy nespor­né zku­še­nos­ti a v Kurýrovi se mu daří vyprá­vět osu­dy mužů pohy­bu­jí­cích se ve stí­nu ješ­tě atrak­tiv­něj­ší for­mou.

VŠECHNY CESTY VEDOU DO VARŠAVY
Příběh začí­ná na Britských ost­ro­vech, kde se sezná­mí­me s Janem Nowakem, jenž s taj­ný­mi doku­men­ty pen­dlu­je mezi Londýnem a Varšavou. Jeho nej­no­věj­ší úkol má ovliv­nit plá­no­va­né povstá­ní pro­ti Němcům. Dokáže se zno­vu dostat do Polska a pře­dat taj­né infor­ma­ce včas?

MÁLO AKCE, HODNĚ DRAMATU
Nečekejte od fil­mu pře­hr­šel akč­ních scén nebo stov­ky vystří­le­ných nábo­jů. Poláci ten­to­krát s akcí šet­ří a divá­ko­vi ser­ví­ru­jí spí­še peč­li­vě vysta­vě­né dra­ma. Těšte se tedy na ner­vy­drá­sa­jí­cí scé­ny, k jejichž vyře­še­ní Kurýrovi pomů­že spí­še důvtip než pis­to­le.

NEZLOMNÍ
Řemeslně se Polákům nedá nic vytknout. Na to už jsme v jejich podá­ní zvyklí. Filmařsky by se však pár drob­nos­tí k vylep­še­ní našlo. Snaha o rea­lis­tič­nost je v roz­po­ru s někte­rý­mi logic­ký­mi meze­ra­mi v ději a cho­vá­ním postav, tak­že Kurýr na své ces­tě občas zakop­ne, ale nikdy nespad­ne až na zem. Film také zda­ři­le vykres­lu­je pol­skou pova­hu. Krev je tře­ba pro­lít, i když je situ­a­ce bez­na­děj­ná. Alternativou je ohnout hřbet a pře­žít, jen­že naši sever­ní sou­se­dé tak­to neu­va­žu­jí.

Pokud chce­te špi­ón­ské dra­ma z váleč­ných let, dej­te Polákům šan­ci. Dostanete vyso­ce kva­lit­ní podí­va­nou, kte­rá sází pře­de­vším na dra­ma­tic­ké scé­ny a gra­da­ci napě­tí. Filmfanatic byl spo­ko­jen.


Podívejte se na hodnocení Kurýr na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,87495 s | počet dotazů: 261 | paměť: 69617 KB. | 01.12.2023 - 13:52:02