Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Loki - Journey into Mystery (E05)

Loki - Journey into Mystery (E05)

LokiE05
LokiE05
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Loki (Tom Hiddleston) se sna­ží utéct z Prázdnoty, kde poznal něko­lik vari­ant sebe samé­ho...

Sám před­sta­vi­tel Lokiho Tom Hiddleston ozna­čil čtvr­tý a pátý díl seri­á­lu Loki za své nej­ob­lí­be­něj­ší. A vlast­ně se není čemu divit. Už čtvr­tá epi­zo­da byla poměr­ně divo­ká divo­či­na, vše ovšem před­či­la po-titulková scé­na, kte­rou onu divo­kost posu­nu­la ješ­tě o pozná­ní dál. Předposlední díl 1. série Lokiho je pro­za­tím oprav­du nejdi­vo­čej­ší a fun­gu­je jako to nej­lep­ší mož­né láka­dlo na vel­ké finá­le. Už 5. epi­zo­da navíc nazna­ču­je, že je mož­né prak­tic­ky coko­liv.

Interakce Lokiho a jeho vari­ant je jed­no­du­še feno­me­nál­ní. Každý Loki je tak tro­chu jiný, přes­to je ovšem spo­leč­ně něco pojí. Richard E. Grant je ve své roli napros­to feno­me­nál­ní a to pře­de­vším v inter­ak­ci se zná­mým Lokim Toma Hiddlestona. Velmi dob­rý je i Jack Veal, kte­rý nám před­sta­vu­je vel­mi novou zají­ma­vou posta­vu, kte­rá se dost prav­dě­po­dob­ně v MCU ješ­tě něja­kou dobu ohře­je a je to dob­ře. Slušně se před­ve­de i DeObia Oparei, jed­na lsti­vý ali­gá­tor a ješ­tě jed­na neče­ka­ná návště­va. I Sophia De Martino je nadá­le skvě­lá a s jejím cha­rak­te­rem se nadá­le vel­mi dob­ře pra­cu­je.

Soundtrack Natalie Holt je ješ­tě o pozná­ní výraz­něj­ší a kva­lit­něj­ší. Holt je nesku­teč­ný skla­da­tel­ský objev, pro­to­že její hud­ba skvě­le sedí k oné mystič­nos­ti. Kate Herron nadá­le vše vede pev­nou rukou, Loki nadá­le nemá po vizu­ál­ní strán­ce chy­bu a kame­ra celé­ho Lokiho nadá­le pat­ří mezi ty nej­vý­raz­něj­ší v rám­ci celé­ho MCU. Nadále se při­tom všem roz­ši­řu­je cha­rak­ter Lokiho, po kon­ci seri­á­lu se na něj již nikdo nebu­de dívat jako dřív. I kro­mě zásad­ní dohry ohled­ně mul­ti­vesmí­ru bude mít Loki zce­la urči­tě i vliv na vní­má­ní jed­né z jeho nej­po­pu­lár­něj­ších postav. Seriál Loki jed­no­du­še s Lokim pra­cu­je nepro­bá­da­ným způ­so­bem a i pro­to sto­jí za pozor­nost.

5. díl Lokiho je tou nej­lep­ší pře­de­hrou na vel­ké finá­le, kte­ré defi­ni­tiv­ně uká­že budouc­nost mul­ti­vesmí­ru v Marvel Cinematic Universe. Představuje spous­tu divo­kých nápa­dů, dosa­vad­ní kon­cept mul­ti­vesmí­ru vyu­ží­vá na plno a při­tom si seri­ál nadá­le udr­žu­je vel­ké tajem­no, kte­ré roz­lousk­ne prá­vě až samot­né finá­le. Jedno je jis­té: Čeká nás nej­spíš dal­ší divo­ká jíz­da...

Verdikt: 5 z 5


Photo © Disney+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Loki - Season 114. července 2021 Loki - Season 1 Loki (Tom Hiddleston) během událostí Avengers: Endgame ukradl (už podruhé) Tesseract a uprchl. Okamžitě jej zadrží organizace Time Variance Authority, která existuje mimo čas a prostor. […] Posted in TV Recenze
  • MCU: Multiverse sága - Co nás čeká a nemine? (2. část)30. srpna 2022 MCU: Multiverse sága - Co nás čeká a nemine? (2. část) Čtete druhou část článku věnující se chystaným marvelovským seriálům z Multiverse ságy. Pokud si chcete přečíst první část, ve které se dozvíte, na jaké filmy se můžete těšit, přečtete si […] Posted in Zajímavosti
  • Loki - The Nexus Event (E04)1. července 2021 Loki - The Nexus Event (E04) Mobius (Owen Wilson) a Hunter B-15 (Wunmi Mosaku) pátrají po Lokim (Tom Hiddleston) a Sylvii (Sophia De Martino)... 4. Epizoda Lokiho je nejspíš doteď tou nejzásadnější. Do velké míry […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Lamentis (E03)24. června 2021 Loki - Lamentis (E03) Loki (Tom Hiddleston) se dozví o plánu Varianty (Sophia Di Martino), on sám má ovšem svůj vlastní, který navždy změní osud obou...... 3. epizoda Lokiho zakončuje první polovinu 1. série. […] Posted in TV Recenze
  • Loki - The Variant (E02)17. června 2021 Loki - The Variant (E02) Mobius (Owen Wilson) zapojuje Lokiho (Tom Hiddleston) do práce u TVA, avšak ne všichni v TVA jsou z přítomnosti boha lsti nadšení.... Druhá epizoda Lokiho ještě více ukazuje, jak to […] Posted in TV Recenze
  • Loki - 2. série: Epizody 1 a 25. října 2023 Loki - 2. série: Epizody 1 a 2 Poté, co Loki (Tom Hidleston) a Sylvie (Sophia Di Martino) přispěli k rozbití daných zákonitostí časoprostoru, bojuje titulní antihrdina v druhé řadě svého seriálu o záchranu samotné duše […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Recenze - 90%17. srpna 2021 Loki - Recenze - 90% Pokud jste fanoušky marvelovských filmů a ještě jste neviděli Lokiho nejnovější seriálový počin, měli byste to rychle napravit. Proč? Protože Kevin Feige, ředitel studia Marvel, nám všem […] Posted in TV Recenze
  • Loki - For All Time. Always. (S01E06)14. července 2021 Loki - For All Time. Always. (S01E06) Lokiho (Tom Hiddleston) a Sylvii (Sophia Di Martino) čeká dostaveníčko s osudem, který navždy změní tok časoprostoru...... To, že bude mít finále Lokiho velkou dohru na budoucnost MCU […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Glorious Purpose (E01)10. června 2021 Loki - Glorious Purpose (E01) Loki (Tom Hiddleston) během událostí Avengers: Endgame ukradl (už podruhé) Tesseract a uprchl. Okamžitě jej zadrží organizace Time Variance Authority, která existuje mimo čas a prostor. […] Posted in TV Recenze
  • Ant-Man a Wasp: Quantumania (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) – Recenze – 40 %21. února 2023 Ant-Man a Wasp: Quantumania (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) – Recenze – 40 % Třetí díl filmové série se superhrdinou Ant-Manem se skoro celý odehrává v říši kvantových částic, do níž jsou krátce po začátku filmu nedopatřením vtaženi jak hlavní hrdina Scott (Paul […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,84667 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72037 KB. | 20.07.2024 - 06:18:12