Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Madagascar 3 - Recenze - 100 %

Madagascar 3 - Recenze - 100 %

MAD1
MAD1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po dlou­hé době mě nalá­ka­la do kina novin­ka ani­mo­va­né­ho fil­mu Madagaskar, tře­tí pokra­čo­vá­ní uspěš­né­ho dob­ro­druž­ství neroz­luč­ných zví­ře­cích kama­rá­dů. Musím říci, že toto pokra­čo­va­ní mne vel­mi mile pře­kva­pi­lo, film byl shléd­nut ve 3D a musím říci, že líst­ku na ten­to film mi neby­lo líto. Film hod­no­tím vel­mi vyso­ko, auto­ři si sku­teč­ně dali zále­žet a je vidět jaký­si dost vel­ký skok v kva­li­tě. Pojetí pří­bě­hu má stá­le stej­ný cíl nicmé­ně ten­to­krát tvůr­ci dosa­di­li do pří­bě­hu dal­ší dob­ro­druž­ství a to, že naši zví­ře­cí hrdi­no­vé pří­jdou na to, že zoo sku­teč­ně není pro ně a vrá­tí se ke svým novým cir­ku­so­vým přá­te­lům.

Opravdu musím film povznést nejen po hudeb­ní strán­ce, ale hlav­ně po gra­fic­ké, kou­ká­ní bylo poži­tek pro oči, mno­ho barev hez­ké poje­tí pří­bě­hu nebo, jak by řekl veli­tel tuč­ná­ků MISE. Co se týká hovo­ro­vos­ti ve fil­mu najde­te od začát­ku až dokon­ce vtip­né scé­ny, smá­li se nejen děti, ale i dospě­lí. Madagascar 3 byl od záčat­ku až dokon­ce jed­no vel­ké pře­kva­pe­ní a pro­to mi bylo líto, že už kon­čil, trouf­nu si říci, že ten­to díl je nelep­ší, co kdy DreamWorks nato­čil. Pokud máte děti nebo jste dospě­lí a milu­je­te zábav­né ani­má­ky, je to to pra­vé pro Vás. Užasný nový pří­běh, úžas­ná gra­fi­ka, úžas­ný hudeb­ní dopro­vod a hlav­ně pořád­ná por­ce zába­vy, kte­rá sto­jí za to vidět bez výči­tek útra­ty.

Opravdu není co zkri­ti­zo­vat, jen dou­fám, že se dočká­me dal­ší­ho stej­ně úžas­né­ho pokra­čo­vá­ní.


Podívejte se na hodnocení Madagascar na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Madagaskar


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27945 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71811 KB. | 17.07.2024 - 18:52:57