Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Muži v černém

Muži v černém

MiB
MiB
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bláznivá sci-fi kome­die pře­váž­ně o mimo­zemš­ťa­nech, agen­tech v čer­ném, čer­s­tvě naro­ze­né cho­bot­nič­ce a obří­mu švá­bo­vi. A také o krás­né pato­lož­ce, kte­ré MiB pra­vi­del­ně gumu­jí paměť.

Ať o tom víte nebo ne, ať tomu věří­te nebo ne, na Zemi jsou mimo­zemš­ťa­ni. Jezdí sem zhru­ba od 60. let a momen­tál­ně jich tu máme regis­tro­va­ných kolem 1500. Většina z nich tady hle­dá poli­tic­ký azil nebo si Zemi oblí­bi­li a pros­tě tady žijí. Nevěřili bys­te, kdo všech­no ze slav­ných osob­nos­tí není pozem­ské­ho půvo­du. Jsou však i mimo­zemš­ťa­ni zlí, a nejen pro­to tady máme muže v čer­ném, men in black nebo­li MiB.

MiB jsou tu pro­to, aby chrá­ni­li pozemš­ťa­ny a to nejen před mimo­zemš­ťa­ny jako tako­vý­mi, ale záro­veň před prav­dou. Aby lidé žili na Zemi šťast­ně, není žádou­cí, aby o exis­ten­ci mimo­zemš­ťa­nů vědě­li. Tomu, kdo se k něja­ké akci MiB náho­dou nacho­mýt­ne, jsou nekom­pro­mis­ně vyma­zá­ny posled­ní vzpo­mín­ky. Není to nic hroz­né­ho, roz­ství­tí se čer­ve­né světýl­ko a jde­te dál s čis­tou hla­vou.

Agent K už má jako MiB něco odslou­že­no a hle­dá za sebe náhra­du. Tou má být nový agent J, býva­lý poli­cis­ta. Celý film je vlast­ně o tom, jak tito dva agen­ti pra­cu­jí spo­lu, než se J zau­čí. Problematické mimo­zemš­ťa­ny likvi­du­jí a ty spo­řá­da­né chrá­ní. Při tom ze sebe chr­lí vtip­né hláš­ky a totéž děla­jí i ufouni.

Hlavní záplet­kou fil­mu je ale vzác­ný před­mět nazý­va­ný gala­xie, kte­rý na zem při­ve­zl arqui­li­án­ský princ. Bohužel se o tom dozvě­dě­li Brouci (spe­ci­ál­ní odrů­da zlých mimo­zemš­ťa­nů vyvi­nu­tých ze švá­bů) a ti prin­ce zabi­li. K Zemi se blí­ží arqui­li­án­ský bitev­ník, kte­rý chce gala­xii zpát­ky. Pokud ji však nedo­sta­ne, radě­ji ji zni­čí i s celou Zemí, než by ji nechal švá­bům...


Photo © 1997 Columbia Pictures


Podívejte se na hodnocení Muži v černém na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43258 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72349 KB. | 20.05.2024 - 20:23:22