Kritiky.cz > Domácí rady > Nechte minulost být...

Nechte minulost být...

ivott
ivott
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Učí vás, že musí­te obvi­ňo­vat své­ho otce, sest­ry, bra­t­ry, ško­lu, uči­te­le - ale nikdy ne sebe. Nikdy to není vaše chy­ba. Ale je to vždy vaše chy­ba, pro­to­že jestli­že jste chtě­li něco měnit, tím, kdo se musí změ­nit, jste vy. (Katharine Hepburn)

Mnozí z nás pou­ží­va­jí svou bolest­nou minu­lost jako dobrou výmlu­vu k tomu, aby neu­sku­teč­ňo­va­li nic. Bolest může půso­bit jako pře­hra­da, kte­rá blo­ku­je proud do vaše­ho živo­ta, nebo boles­ti­vá spá­le­ni­na, jež jizví vaši exis­ten­ci.

Můžete pou­žít bolest a dovo­lit, aby se sta­la ener­gií a váš­ní, kte­ré vámi hýbou. Volba toho, jak ji pou­ži­je­te, je na vás. Uvolněte pře­hra­du a pou­žij­te ener­gii uvol­ně­ných vod k tomu, aby vás pohá­ně­la. Použijte tep­lo a svět­lo vytvo­ře­né pla­me­nem, aby vás zahřá­ly a sví­ti­ly na ces­tu. Mějte odva­hu roz­bít pře­káž­ky a postu­po­vat vpřed.

Je snad­něj­ší obvi­ňo­vat minu­lost než vytvá­řet budouc­nost. Kde chce­te žít? V minu­los­ti, nebo v sou­čas­nos­ti a vytvá­řet lep­ší budouc­nost?

Nenávist a strach ničí a udr­žu­jí nás v boles­ti. Použijte bolest ve svém živo­tě radě­ji k vytvo­ře­ní něče­ho smys­lu­pl­né­ho!

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47583 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71757 KB. | 20.07.2024 - 20:38:45