Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Nejemotivnější epizoda letošního Survivora je tady

Nejemotivnější epizoda letošního Survivora je tady

Foto: TV Nova s.r.o.
Foto: TV Nova s.r.o.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dnešní večer při­ná­ší neje­mo­tiv­něj­ší epi­zo­du letoš­ní­ho Survivora. Slzám se neu­brá­ní žád­ný ze sou­tě­ží­cích.

Napínavé souboje a nečekané zvraty

Voyo dnes večer před­sta­ví 29. epi­zo­du show Survivor Česko & Slovensko. V před­cho­zím díle se na kme­no­vé radě ode­hrál napí­na­vý sou­boj imu­nit. Tomáš a Pirát pou­ži­li cel­kem tři sym­bo­ly skry­té imu­ni­ty: nej­pr­ve Pirát zahrál sym­bol imu­ni­ty pro Tomáše, kte­rý mu to vzá­pě­tí opla­til stej­ným způ­so­bem. Poté Radek svou výho­dou zru­šil Tomášovu imu­ni­tu, na což Pirát rea­go­val dal­ším sym­bo­lem skry­té imu­ni­ty pro Tomáše. Z hla­so­vá­ní vyšel nej­hůře Radek, kte­rý obdr­žel dva hla­sy a musel se vydat k nádo­bám osu­du. Po 68 dnech ukon­čil jeho půso­be­ní v sou­tě­ži výběr nádo­by s krví.

Boj o postup do finálové pětky

Na ost­ro­vě zůstá­vá 6 dob­ro­dru­hů, kte­ří dnes budou bojo­vat o postup do finá­lo­vé pět­ky. Součástí dneš­ní­ho boje o indi­vi­du­ál­ní imu­ni­tu bude také dlou­ho oče­ká­va­ná odmě­na. Vidina video­ho­vo­ru s rodi­na­mi a blíz­ký­mi roz­ví­ří emo­ce sou­tě­ží­cích a nikdo z nich se neu­brá­ní slzám.

Dramatické taktizování na kmenové radě

Po dneš­ní kme­no­vé radě, kde nebu­de chy­bět dra­ma­tic­ké tak­ti­zo­vá­ní, se jeden ze sou­tě­ží­cích bude muset s ost­ro­vem roz­lou­čit. Emocionální chví­le a těž­ká roz­hod­nu­tí čeka­jí na všech­ny zúčast­ně­né.


Zdroj a foto: TV Nova s.r.o.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70735 s | počet dotazů: 244 | paměť: 73181 KB. | 19.06.2024 - 18:55:26