Kritiky.cz > Novinky ze světa her > Nové Hry Zdarma na Epic Games: Black Book a Dodo Peak

Nové Hry Zdarma na Epic Games: Black Book a Dodo Peak

Foto: Morteshka & HypeTrain Digital
Foto: Morteshka & HypeTrain Digital
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dnešním dnem se opět roz­jas­ni­la oblo­ha pro všech­ny hrá­če, kte­ří sle­du­jí nabíd­ku her na plat­for­mě Epic Games. Tentokrát nám Epic Games při­ná­ší dva lahůd­ko­vé kous­ky, kte­ré si může­te stáh­nout zce­la zdar­ma a užít si tak neza­po­me­nu­tel­né her­ní zážit­ky. Jedná se o hry Black Book a Dodo Peak, kte­ré urči­tě sto­jí za vyzkou­še­ní.

Black Book: Kombinace temnoty a kouzel

Black Book je tem­ná a záro­veň kou­zel­ná hra, kte­rá vás vtáh­ne do svě­ta rus­kých mýtů a pověs­tí. Ve hře pře­vez­me­te roli mla­dé ženy jmé­nem Vasilisa, kte­rá se roz­hod­la stát se čaro­děj­kou a pou­žít sílu tajem­né Black Book k tomu, aby zís­ka­la moc a zachrá­ni­la své­ho zesnu­lé­ho snou­ben­ce. Hra kom­bi­nu­je prv­ky dob­ro­druž­ství, RPG a karet­ní­ho sbě­ra­tel­ství, což vytvá­ří uni­kát­ní her­ní styl.

Prozkoumávejte tem­né lesy, roz­mlou­vá­te s duchy a démo­ny, sbí­rej­te kou­zel­né kar­ty a bojuj­te v karet­ních sou­bo­jích. Každá kar­ta má své vlast­ní schop­nos­ti a stra­te­gic­ké vyu­ži­tí, tak­že bude­te muset moud­ře vybí­rat a sesta­vo­vat svou tak­ti­ku. S pes­trou pale­tou postav a míst k obje­ve­ní nabí­zí Black Book dlou­hé hodi­ny zába­vy a napí­na­vé­ho dob­ro­druž­ství.

Dodo Peak: Skákejte k vrcholu!

Pokud pre­fe­ru­je­te radost­něj­ší a odleh­če­ný záži­tek, pak je tu pro vás Dodo Peak. Tato kou­zel­ná hra je o malém a roz­to­mi­lém ptáč­ko­vi, kte­rý se vydá­vá na dob­ro­druž­nou ces­tu za ztra­ce­ný­mi vej­ci. Vaším úko­lem je pomo­ci mu pře­ko­nat růz­né pře­káž­ky, hádan­ky a nástra­hy na ces­tě ke kaž­dé­mu vej­ci.

Dodo Peak nabí­zí jed­no­du­ché ovlá­dá­ní, kte­ré se rych­le nau­čí­te, a přes­to vám při­ne­se spous­tu výzev a zába­vy. Skákejte po plá­žích, pus­ti­nách a dal­ších krás­ných pro­stře­dích, sbí­rej­te hvězdy a obje­vuj­te tajem­ství ve svě­tě plném barev a rados­ti.

Získávejte hry a užívejte si zážitky

Epic Games si opět dala zále­žet na výbě­ru her pro svou bez­plat­nou nabíd­ku a při­nes­la hrá­čům dva skvě­lé titu­ly. Black Book a Dodo Peak při­ná­še­jí růz­no­ro­dé her­ní zážit­ky, kte­ré oslo­ví hrá­če s růz­ný­mi vku­sy. Ať už tou­ží­te po tem­ných dob­ro­druž­stvích s kouz­ly a démo­ny, nebo po leh­čích a roz­to­mi­lých sko­cích k vrcho­lu, tyto hry mají co nabíd­nout.

Nenechte si ujít tuto skvě­lou pří­le­ži­tost a stáh­ně­te si Black Book a Dodo Peak na Epic Games ješ­tě dnes. Ať už jste hard­co­re hrá­či nebo občas­ní zájem­ci o zába­vu, tyto hry vás urči­tě potě­ší a při­da­jí nové bar­vy do vaše­ho her­ní­ho reper­toá­ru.

Více na Kritiky.cz
Black Mass: Špinavá hra | Black Mass [75%] V docela krátké době se v českých kinech sešlo hned několik filmových zpracování osud...
Nevyzpytatelné cesty Boží Oriol Paulo je BŮH a je zpátky v mistrovské formě!! Už to vypadalo, že Španělé slábnou, al...
Nebudeš sama (2022) Dobový Folk/Witch Horor je pro mne zatím letošním největším diváckým utrpením, naposled js...
Blíží se oznámení God of War 2? Dost možná to naznačuje... Blíží se oznámení God of War 2? Dost možná to naznačuje herní režisér Cory Barlog (God of...
ROZHOVOR: IRENA PAVLÁSKOVÁ Vy jste před lety točila o Janu Saudkovi dokument. Už tehdy vás napadlo, že byste o něm někdy...

Zdroj: Epic games


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,07459 s | počet dotazů: 268 | paměť: 69769 KB. | 01.12.2023 - 13:50:12