Kritiky.cz > Krátké recenze > Occhiali neri (2022)

Occhiali neri (2022)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Návrat Daria Argenta nedo­pa­dl bohu­žel vůbec dob­ře. V 80. letech kra­lo­val, nyní stag­nu­je a je s podi­vem jak uny­le nato­čil Giallo, kte­ré ho vlast­ně pro­sla­vi­lo. Al morir la Matinee 2 roky zpět bylo o 2 tří­dy výše snad ve všech smě­rech. Už zámoř­ské ohla­sy nazna­čo­va­ly, že nepů­jde o nic výraz­né­ho a měli prav­du. Dark Glasses má naštěs­tí jen 80 minut, ale vzhle­dem k tomu, že se zde nic moc nedě­je, tak to půso­bí zdlou­ha­vě. Film má jed­no­du­chou záplet­ku o pro­sti­tut­ce, kte­rá ztra­tí zrak ( půl hodi­ny sle­du­je­me jak s tímhle posti­že­ním boju­je) a dru­hou půl hodi­nu sle­du­je­me malé­ho čín­ské­ho chlap­ce jak jí dělá prů­vod­ce a záro­veň utí­ka­jí před vra­hem, kte­rý je nám znám doce­la brzy, což je opět chy­ba. Gore scé­ny jsou zde jen 2 a to v úvo­du a v závě­ru, tak­že hod­ně sla­bý, vrah, kte­rý nevraždí- to chceš. Nude scé­na opět jed­na a sty­li­za­ce půso­bí níz­ko­roz­počto­vě. Žádný důraz na detail, žád­né krás­né bar­vič­ky, žád­né ryzí Giallo prv­ky zde nejsou ( mož­ná úvod- čer­né ruka­vič­ky, lan­ko), atmo­sfé­ra nefun­gu­je, napě­tí tak­též ne, cel­ko­vě zby­teč­ný a hod­ně sla­bý naiv­ní horor. Příběh 1/5. Akce 2/5, Humor 0/5, Násilí 2/5, Zábavnost 2/5 Hudba 3/5, Vizuál 3/5, Atmosféra 2/5, Napětí 2/5, Emoce 2/5, Herci 2/5. 35%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,20953 s | počet dotazů: 278 | paměť: 69288 KB. | 03.12.2023 - 09:46:04