Kritiky.cz > Profily osob > Petr Nárožný: Herec, který nás baví už půl století, se narodil před 85 lety

Petr Nárožný: Herec, který nás baví už půl století, se narodil před 85 lety

Photo © Film Europe
Photo © Film Europe
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 3,00 z 5)
Loading...

Petr Nárožný je jed­ním z nej­zná­měj­ších a nej­ob­lí­be­něj­ších čes­kých her­ců. Jeho komic­ký talent a cha­rak­te­ris­tic­ký pro­jev se pro­je­vi­ly v mno­ha diva­del­ních, fil­mo­vých a tele­viz­ních rolích. Jaká byla jeho herec­ká ces­ta a jaké jsou jeho nej­slav­něj­ší hláš­ky?

Petr Nárožný se naro­dil 14. dub­na 1938 v Praze. V dět­ství hrál ochot­nic­ké diva­dlo a chtěl být léka­řem. Později vystu­do­val sta­veb­ní fakul­tu na ČVUT a pra­co­val jako sta­veb­ní inže­nýr. V roce 1968 začal mode­ro­vat kon­cer­ty sku­pi­ny Rangers spo­lu s Michalem Pavlatou. V roce 1973 dostal angaž­má v diva­dle Semafor, kde tvo­řil legen­dár­ní komic­kou tro­ji­ci s Luďkem Sobotou a Miloslavem Šimkem.

Jeho fil­mo­vým debu­tem byla role závod­ní­ka Volejníka v kome­dii Jáchyme, hoď ho do stro­je! z roku 1974. Zde popr­vé před­ve­dl svůj cho­le­ric­ký styl a neza­po­me­nu­tel­né gri­ma­sy. Od té doby se obje­vil v desít­kách fil­mů, vět­ši­nou v kome­di­ál­ním žán­ru. Mezi jeho nej­zná­měj­ší fil­my pat­ří Marečku, podej­te mi pero!, Což takhle dát si špe­nát, Jak dostat tatín­ka do polep­šov­ny, S čer­ty nejsou žer­ty, Láska je lás­ka nebo Saxána a Lexikon kou­zel.

Petr Nárožný také exce­lo­val v tele­viz­ních pořa­dech a seri­á­lech. Namluvil něko­lik popu­lár­ních večer­níč­ků, jako jsou Mach a Šebestová nebo Žofka a spol. Hrál v seri­á­lech Sanitka, Černí baro­ni, Pojišťovna štěs­tí nebo Hospoda, kde ztvár­nil hos­pod­ské­ho Duška. Jeho posled­ní rolí byl zájem­ce o kou­pi zám­ku ve fil­mu Poslední aris­to­krat­ka z roku 2019.


Zdroje:

  • Čsfd.cz
  • Česka Wikipedie

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,03218 s | počet dotazů: 256 | paměť: 69560 KB. | 08.12.2023 - 11:18:09