Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Princezna z cukrárny

Princezna z cukrárny

Princezna
Princezna
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud hle­dá­te typic­kou ame­ric­kou vánoč­ní pohád­ku, u kte­ré si odpo­či­ne­te, ale kte­rá vám záro­veň nabíd­ne krás­né a pompéz­ní ame­ric­ké vánoč­ní nezbyt­nos­ti, ukon­če­te vaše hle­dá­ní. V hlav­ní dvoj­ro­li (ve dru­hém díle dokon­ce troj­ro­li) se před­sta­ví Vanessa Hudgens a pří­zvu­ky, stej­ně jako pro­fe­se bude stří­dat jako pro­fe­si­o­nál.

O čem to celé je

Blíží se vánoč­ní večer a jed­na šikov­ná cuk­rář­ka z Chicaga jede do jed­né rozkoš­né zemič­ky, kde se zúčast­ní cuk­rář­ské sou­tě­že. Na ces­tu se nevy­dá sama, ale vez­me si s sebou i své­ho par­ťá­ka Dana a jeho dce­ru. Když do Montenara (ali­as rozkoš­né zemič­ky) dora­zí, Stacy (šikov­ná cuk­rář­ka) úpl­nou náho­dou nara­zí do budou­cí panov­ni­ce Montenara – prin­cez­ny Margaret. A k jejich úža­su zjis­tí, že si jsou až neu­vě­ři­tel­ně podob­né. Jako vej­ce vej­ci. A tak vznik­ne jeden šíle­ný plán. Vymění si své role. Princezna si bude hrát na cuk­rář­ku a cuk­rář­ka na prin­cez­nu. Jak se to celé zamo­tá a násled­ně vymo­tá už vám pro­zra­zo­vat nebu­du.

Nicméně, letos vyšlo pokra­čo­vá­ní, kde se Stacy a Margaret opět set­ka­jí. A aby toho neby­lo málo, nara­zí­me na dal­ší jejich dvoj­ni­ci – Margaretinu sestře­ni­ci, kte­rá má zálusk na Margaretiny pení­ze. Ačkoli vám už je nej­spíš jas­né co se sta­ne, nebu­du vám vaše teo­rie potvr­zo­vat.

Proč se na Princeznu z cuk­rár­ny podí­vat

Je to jed­no­du­chá vánoč­ní roman­tic­ká kome­die, kte­rá vás ničím nepře­kva­pí, ale záro­veň ani ničím nezkla­me, neboť už od začát­ku od ní nemů­že­te oče­ká­vat žád­né zázra­ky. Záběry zasně­že­né kra­ji­ny, oká­za­lá vánoč­ní výzdo­ba všu­de kam oko dohléd­ne, typic­ká roman­tic­ká klišé,… ten­to film spl­ňu­je všech­na pře­de­šlá kri­té­ria. Vanessa Hudgens je pořád stej­ně roz­to­mi­lá jako v Muzikálu ze střed­ní a mys­lím, že tři­cít­ku by ji hádal málo­kdo. Takže pokud hle­dá­te pohád­ku, kte­rou jste ješ­tě nevi­dě­li, podí­vej­te se na Princeznu z cuk­rár­ny.


Photo © Netflix


Podívejte se na hodnocení Princezna z cukrárny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49378 s | počet dotazů: 267 | paměť: 69405 KB. | 01.12.2023 - 23:48:08