Kritiky.cz > Krátké recenze > Rozhněvaný muž (2021)

Rozhněvaný muž (2021)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Feel my Wrath! Jsem v šoku jaká pec­ka z Wrath of Mana nako­nec vylez­la. Šel jsem si pro kla­sic­kou Stathamovku, ale dostal jsem výbor­ně pro­myš­le­ný Revenge/Heist a Gangsterku v jed­nom, kte­rá má atmo­sfé­ru mís­ty tak hut­nou, syro­vou a nepří­jem­nou, že jsem měl regu­lér­ně nasrá­no v gaťích. Akce na mé pomě­ry je zde sice méně, než bych před zhléd­nu­tím čekal, ale vzhle­dem k tomu, jaký film z toho ve výsled­ku vyle­zl, odpouš­tím všech­no. Trailer řekl asi tak 10% a byl jsem šoko­va­ný jak je film ve výsled­ku podán, vůbec jsem netu­šil, kam se to bude ubí­rat. Jason Statham má roz­hod­ně nej­lep­ší roli ve své kari­é­ře, hra­je nasu­pe­né­ho, nasra­né­ho Bosse s chlad­ným výra­zem tou­ží­cí po pomstě, ale záro­veň má cha­rak­ter a neza­bí­jí lidi, kte­ří nejdou pro­ti němu. Tohle je ten vysně­ný bad ass hlav­ní hrdi­na, kte­ré­ho milu­ji a koneč­ně jsem se ho i dočkal. Na dru­hou stra­nu potě­ší i mla­dý Scott Eastwood, kte­rý snad popr­vé uká­zal, že umí hrát a zde zahrál slizkou, chlad­nou a Evil svi­ňi fakt bezchybně.Příběh je vyprá­věn retrospek­tiv­ně z více úhlů a pohle­dů, přes­ně tak jak to mám rád, je tu spous­ta drs­ných a ost­rých chla­pů, ze kte­rých jde respekt, krví se nešet­ří a mrt­vo­la­ma tak­též ne. Finální Heist plán je pro­myš­le­ný jak z Money Heistu a akč­ní půl hodin­ka v závě­ru je víc než satis­fakč­ní. Ozvučení zbraňí pará­da! ( Žádné zasle­pe­né hlav­ně 😀 ). Celé je to dopro­vá­ze­no str­hu­jí­cím a tem­ným soun­d­trac­kem, kte­rý celou tuhle podí­va­nou vyzdvi­hu­je ješ­tě výš. Vychválit musím i rea­lis­tič­nost a auten­tič­nost celé­ho pří­bě­hu. (Záběr na Swat Team, z těch chla­pů šel tako­vý respekt, že jsem si začí­nal přát, ať z toho auta nikdy nevy­le­zou, jinak mě odve­zou!). Finální zúčto­vá­ní pat­ří mezi nej­slad­ší Revenge zakon­če­ní, co jsem kdy viděl a samo­zřej­mě došlo i na jeden neče­ka­ný zvrat. Opravdu úžas­ný chlap­ský maj­štryk nalo­že­ný ve všech smě­rech a těším se až si to dám zno­va! Užíval jsem si to nesku­teč­ně. Aspirant na film roka! 9/10.


Podívejte se na hodnocení Rozhněvaný muž na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52523 s | počet dotazů: 269 | paměť: 69309 KB. | 05.12.2023 - 14:02:16