Kritiky.cz > Krátké recenze > Rychle a zběsile 9 (2021)

Rychle a zběsile 9 (2021)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rychle a Zběsile je vskut­ku zají­ma­vá série, kte­rá dělí lidi snad na 3 tábo­ry. První sku­pi­na pře­sta­la sérii sle­do­vat po 3-4. díle, dru­há sku­pi­na začla sérii sle­do­vat až po díle Pátém ( Ano napří­klad já:D), ta tře­tí sku­pi­na to odsle­do­va­la celé a buď je to baví, nebo to nao­pak hej­tí, co to jen jde. Mně osob­ně auta moc neza­jí­ma­jí, tak­že prv­ní díly mě neza­jí­ma­ly a začal jsem se zají­mat až když na scé­nu při­šel Rock a dal­ší herec­ké posi­ly, mís­to závo­dě­ní se pře­šlo na pře­pá­le­nou akci a musím říct, že jsem si od 5tky všech­ny díly doká­zal rela­tiv­ně užít. Jsou to hloupé a zábav­né fil­my s akcí, kte­rou bych nej­spíš nikde jin­de nevi­děl a obje­vi­la se tam spous­ta zná­mých mar­tial arts hvězd, tak­že na to si stě­žo­vat roz­hod­ně nemůžu. Na 9. díl jsem byl zvě­dav a je to bez debat nej­slab­ší díl od 5tky.

Příjde mi, že je tu vše­ho tak nějak méně než jsem zvyk­lý. Jednak ubyl Rock a Statham, tahle absen­ce je zde hod­ně znát, sice při­byl John Cena a ten je pře­kva­pi­vě na celém fil­mu to nej­lep­ší, ale nesta­čí to. Roman tu hláš­ku­je méně než obvykle, osob­ních sou­bo­jů je doce­la málo ( 2??!), dokon­ce i ta pře­pá­le­ná akce je tu na můj vkus méně (zau­jal kami­ón), nao­pak ces­ta do vesmí­ru neza­jí­ma­vá. Žádné zají­ma­vé loka­ce, dokon­ce i pěk­ných žen­ských uby­lo, a keců o rodi­ně je zde víc než snad za 3 díly dohro­ma­dy, ale­spoň že hud­ba je pořád fajn a při­nes­la pár sluš­ných sum­mer pecek a vylo­že­ně jsem se nenu­dil, uteklo to rela­tiv­ně dob­ře, ale je to kva­li­ta­tiv­ní sešup dolů i pro lidi, kte­rým se líbi­ly pře­de­šlé díly.

• Příběh 2/5, Akce 3/5, Humor 3/5, Násilí NE, Zábavnost 4/5 Hudba 4/5, Vizuál 4/5, Atmosféra 2/5, Napětí 2/5 5.5/10.


Podívejte se na hodnocení Rychle a zběsile 9 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 7,53233 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71749 KB. | 18.07.2024 - 16:38:28