Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > SERIÁL: Stranger Things (4. série)

SERIÁL: Stranger Things (4. série)

Photo © Netflix / Curtis Baker
Photo © Netflix / Curtis Baker
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Stranger Things pat­ří mezi vlaj­ko­vé lodě stre­a­mo­va­cí služ­by Netflix. Když se v roce 2016 obje­vi­la prv­ní série, Filmfanatic vytasil maxi­mál­ní mož­né hod­no­ce­ní a s rados­tí ozna­mu­je, že také čtvr­tá řada pokra­ču­je v nasto­le­ném tren­du nesle­vu­jí­cí­ho z kva­li­ty.

VZPOMÍNEJME
Než se však vydá­te na dal­ší výlet do měs­teč­ka Hawkins, dopo­ru­ču­ji vám pus­tit si reka­pi­tu­la­ci před­cho­zích udá­los­tí. Přece jen už se v tomhle seri­á­lu sta­la řada podiv­ných věcí. Tak abys­te byli v obra­ze a pro­bra­li všech­ny dějo­vé lin­ky.

ČISTÝ OBDIV
Bratři Dufferové roz­ví­je­jí uni­ver­sum své­ho seri­á­lu a posou­va­jí ho na dal­ší level. Nepamatuji, kdy se to tak při­ro­ze­ným, ale při­tom pře­kva­pi­vým sty­lem poda­ři­lo něko­mu jiné­mu. Každá série Stranger Things je tro­chu jiná, při­dá­vá se na horo­ru a dospě­los­ti. V doko­na­lém souzně­ní s tím, jak ros­tou hlav­ní hrdi­no­vé.

STRACH I SMÍCH
Přesto se najde mís­to i pro ryze humor­né scén­ky, kte­rým jed­no­znač­ně kra­lu­je rus­ká lin­ka s Yuriem. Ta je jinak na ved­lej­ší kole­ji, pro­to­že hlav­ní si pro sebe zabral nový zapo­rák Vecna. Původ i způ­sob jeho zabí­je­ní je děsi­vý a zají­ma­lo by mě, zda to brat­ři Dufferové měli vymyš­le­né od začát­ku, nebo jsou schop­ni tak skvě­lých myš­le­nek v rám­ci dal­ší­ho budo­vá­ní znač­ky Stranger Things.

Jediným bodem, se kte­rým jsem měl tro­chu pro­blém, je znač­ně růz­no­ro­dá dél­ka epi­zod. Svým způ­so­bem to seri­á­lu bere ryt­mus a někte­ré díly půso­bí tro­chu nata­ho­va­ně. Jenže po závě­reč­ných titul­cích byly roz­pa­ky pryč a já zno­vu dávám plný počet. Navíc v oče­ká­vá­ní str­hu­jí­cí­ho finá­le, kte­ré roz­hod­ně nemu­sí pře­žít všech­ny oblí­be­né posta­vy.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Stranger Things - Season 42. července 2022 Stranger Things - Season 4 O čtvrté sérii světoznámého fenoménu jménem Stranger Things se toho dá říct mnoho. Vlastně se toho dá říct TOLIK, že by se v tom nezkušený recenzent mohl klidně ztratit a už se nikdy z […] Posted in TV Recenze
  • Archive 81 (1. série)24. března 2022 Archive 81 (1. série) Určitě to znáte z vlastních zkušeností. Najít na Netflixu opravdu kvalitní film z jejich původní produkce, to chce hodně šťastnou ruku. Pro Filmfanatica je proto záhadou, proč to u seriálů […] Posted in TV Recenze
  • Problém tří těles (1. série NETFLIX)28. března 2024 Problém tří těles (1. série NETFLIX) Netflix se pustil do seriálové adaptace nejlepšího sci-fi několika posledních dekád. Knižní trilogie Problém tří těles je doslova generační dílo a Filmfanatic vám ho vřele doporučuje. […] Posted in TV Recenze
  • Temný případ – Noční krajina4. března 2024 Temný případ – Noční krajina Filmfanatic má pro Temné případy slabost hned od začátku série. První byla posledním seriálem, který mě donutil přijmout klasický televizní řád a týden co týden vyhlížet novou epizodu. […] Posted in TV Recenze
  • Věc – mimozemská hrozba v Antarktidě1. prosince 2023 Věc – mimozemská hrozba v Antarktidě Odlehlá výzkumná stanice na Antarktidě. Všude kolem jen mráz a sníh. Dovedete si představit atmosféričtější místo, kde by skupina amerických vědců mohla čelit mimozemské hrozbě? Pokud jste […] Posted in Retro filmové recenze
  • Těla – nová klasika o cestování časem?26. října 2023 Těla – nová klasika o cestování časem? Filmfanatic miluje filmy o cestování časem. Proto není důvod nemilovat také seriály na toto téma. Zaslouží si novinka od Netflixu doporučení, nebo byste se jí měli raději vyhnout? ČTYŘI […] Posted in TV Recenze
  • Temný případ (3. série)24. března 2022 Temný případ (3. série) Filmfanatic měl před lety za to, že koncept, kdy diváci každý týden napjatě čekají na další epizodu oblíbeného seriálu, patří nenávratně do minulosti. Jenže pak přišel Temný případ a HBO […] Posted in TV Recenze
  • Noc 12. – šokující zločin v maloměstě3. dubna 2024 Noc 12. – šokující zločin v maloměstě Kriminální filmy a thrillery jsou hodně častým důvodem k mojí filmové spokojenosti. Témata, jež tento temný žánr reflektuje jsou jednoduše atraktivní a mají velký divácký potenciál. V […] Posted in Filmové recenze
  • Netvor z Černé laguny – jeden ze základních kamenů žánru5. března 2024 Netvor z Černé laguny – jeden ze základních kamenů žánru Jednou za čas není od věci doplnit si klasická díla z historie světového filmu a Netvor z Černé laguny patří přesně mezi takové případy. Kdo by však čekal směšné béčko, které pobaví svou […] Posted in Filmové recenze
  • Paroží – legenda se probouzí ze zapomnění25. ledna 2024 Paroží – legenda se probouzí ze zapomnění Kvalitních hororů je jako šafránu. Snad je to tím, že tenhle žánr je přinejmenším přehlížený, ale ještě častěji označovaný za úpadkový. Jeho hlavním cílem totiž je vyvolat u diváků pocit […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,80896 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72083 KB. | 20.07.2024 - 21:32:59