Kritiky.cz > Krátké recenze > Sestra (2018)

Sestra (2018)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Do Nun se letos vklá­da­ly vel­ké nadě­je ( nejen, že letos jsou horo­ry výji­meč­ně komerč­ně i divác­ky úspěš­né) Nun však divác­ky lehce poho­ře­la.

Aktuálních 65% sice není vylo­že­ně prů­švih, ve srov­ná­ní s Conjuringem je to však pro­pad dolů, ale pořád úspěš­něj­ší než Annabelle. Kino však bylo narva­né, tak­že ale­spoň komerč­ně dou­fám film uspě­je. Byť jsem byl lehce skep­tic­ký, pořád­ná trai­le­ro­vá kam­paň se vůbec neko­na­la, vlast­ně jsem zhlé­dl jen ten minu­to­vý tea­ser, ve výsled­ku jsem pří­jem­ně pře­kva­pen i potě­šen.

Nun má tu výho­du, že opro­ti kon­ku­ren­ci se ode­hrá­vá v nád­her­ném Rumunském hra­du, kde figu­ru­jí jep­tiš­ky, což je pro mne mno­hem víc atrak­tiv­něj­ší než oby­čej­ný barák s rodi­nou a démo­nem. Film nabe­re tem­po poměr­ně rych­le a na stra­ší­cí atrak­ce se dlou­ho nečeká,což je hod­ně dob­ře. Nun je opro­ti jiným Mainstream ducha­ři­nám i neče­ka­ně drs­něj­ší a tem­něj­ší než jsem dou­fal. Lekaček je zde poměr­ně dost, no zafun­go­va­la na mne pouza jed­na, ale samot­ná atmo­sfé­ra mě strh­la sluš­ně a finá­le je vygra­do­vá­no per­fekt­ně. Taissa Farmina je kou­zel­ná obdob­ně jako její máma a hez­ky film v závě­ru pro­po­ji­li s Conjuringem. Co troš­ku zamr­zí, že démon Valak strh­ne na sebe vět­ší pozor­nost až v závěru,v prů­bě­hu nejde buď vidět ane­bo zde půso­bí jiné zlo,což beru jako mínus, jeli­kož Valak je skvě­lá démo­nic­ká posta­va.

Příběhově to sice moh­lo být výživnější,ale to mi až tak neva­dí, jeli­kož lep­ší horor s Jeptiškami jsem dopo­sud nevi­děl. Za mě sluš­ná prá­ce. 80%


Podívejte se na hodnocení Sestra na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37999 s | počet dotazů: 268 | paměť: 69335 KB. | 08.12.2023 - 10:19:52