Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Skandál v Survivoru: Filip podváděl a vyhodil Pítra!

Skandál v Survivoru: Filip podváděl a vyhodil Pítra!

Zdroj foto: Nova.cz
Zdroj foto: Nova.cz
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Díl z 16.3. rea­li­ty show Survivor byl plný napě­tí, emo­cí a kon­tro­ver­ze. Osmá kme­no­vá rada roz­hod­la o osu­du dal­ších dvou sou­tě­ží­cích, kte­ří muse­li bojo­vat o zůs­tá­ní v hře.

Filip, kte­rý dostal nej­víc hla­sů od svých spo­lu­hrá­čů, se oci­tl v nebez­peč­né situ­a­ci. Jeho sou­pe­řem se stal Pítr, kte­ré­ho si vybral Tomáš jako drži­tel indi­vi­du­ál­ní imu­ni­ty.

Závěrečný sou­boj byl vel­mi těs­ný a dra­ma­tic­ký. Oba bor­ci muse­li udr­žet rov­no­váhu na plat­for­mě s hra­no­ly, kte­ré moh­li sha­zo­vat svou rukou.

Moderátor Ondřej Novotný jim před­tím jas­ně řekl pra­vi­dla: ‚Dejte nohy pata­mi k sobě a upaž­te pou­ze ruku, kte­rou drží­te plat­for­mu.“

Ale co se nesta­lo! Filip poru­šil pra­vi­dla a vykro­čil z při­ká­za­né pozi­ce! Přesto mu to nikdo nevy­t­kl a on pokra­čo­val v sou­bo­ji jako by nic.

Pítr toho nevši­ml a chy­bo­val. Shodil jeden ze svých hra­no­lů a pro­hrál. Musel tak opus­tit ost­rov i sou­těž navždy.

Filip se tak zachrá­nil před vyřa­ze­ním a postou­pil do dal­ší fáze hry. Ale za jakou cenu? Podváděním!

Diváci i někte­ří býva­lí sou­tě­ží­cí si toho všimli a roz­pou­ta­li bou­ři kri­ti­ky na soci­ál­ních sítích.

Barbora Mlejnková, kte­rá sama vypadla z Survivoru před něko­li­ka týd­ny, napsa­la na instagra­mu: ‚Tak teď už nechá­pu ale fakt nic, vždyť Filip vyšláp­ne z té při­ká­za­né pozi­ce, halo?“

Karolina Farská, kte­rá je zná­má svou ško­do­li­bos­tí a intri­ka­mi pro­ti ostat­ním hrá­čům, se nao­pak smut­ku Pítrovi smát.

Jak to dopad­ne dál? Bude Filip potres­tán za své pod­vo­dy? A jak se zacho­va­jí ostat­ní sou­tě­ží­cí?

To se dozví­te už příští týden ve Survivoru!


Zdroj: Survivor.TVfans.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Gjcdhj

Vzdyt je to cele pico­vi­na

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,45734 s | počet dotazů: 251 | paměť: 73416 KB. | 23.04.2024 - 22:50:07