Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Soutěž jednovaječných dvojčat v populárním pořadu Superlov

Soutěž jednovaječných dvojčat v populárním pořadu Superlov

Foto:TV Nova s.r.o.
Foto:TV Nova s.r.o.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tuto sobo­tu ve 20:20 se na obra­zov­kách TV Nova obje­ví dru­há část Superlovu z dru­hé sezó­ny. Kvízová znal­ky­ně pro­zra­dí svou vášeň pro tuto show. Doktor Vševěd se bude chlu­bit infor­ma­ce­mi, kte­ré nikdo nechtěl sly­šet, a Kalkulátor se pochlu­bí svý­mi úspě­chy při svá­dě­ní žen. Hraje se o mili­on korun. Zda někdo doká­že pora­zit pěti­ci obá­va­ných lov­ců, zůstá­vá otáz­kou.

„Superlov si uží­vám napl­no. Je to vzru­šu­jí­cí, odliš­né pra­vi­dla ský­ta­jí­cí zába­vu divá­kům. Je to pro mě jako besíd­ka po nároč­ném škol­ním dni,“ říká Ondřej Sokol. Podobné poci­ty sdí­lí i lov­ci samot­ní. „Je to tu nesku­teč­ně vese­lé a zlep­šu­je to atmo­sfé­ru,“ potvr­zu­je Viktorie Mertová, zná­má divá­kům jako lov­ky­ně Belladonna.

Moderátor Ondřej Sokol srdeč­ně při­ví­tá Marka z Bušovic: „Myslím, že si ze mě dělá­te legra­ci. Skutečně jste se jme­no­val Honza a lovil jste tady loni a dokon­ce jste vyhrál, že ano?“ Ukáže se, že v pub­li­ku sedí Markovo iden­tic­ké dvoj­če, Honza z prv­ní série Superlovu, kte­rý pora­zil lov­ce a odne­sl si čtvrt mili­o­nu korun. Kdo z dvoj­čat má vět­ší zna­lost­ní základ­nu a s kým se lov­ci více poti­li?


Zdroj:TV Nova s.r.o.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53786 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72154 KB. | 19.04.2024 - 16:59:29