Kritiky.cz > Krátké recenze > Spiderhead (2022)

Spiderhead (2022)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Spiderhead měl poten­ci­ál být vel­kou pec­kou, ale bohu­žel zůstal jen prů­měr­nou podí­va­nou, což je s podi­vem vzhle­dem k tomu, kdo za tím sto­jí. Když se na pla­ce sejde Joseph Kosinski, kte­rý zvál­co­val všech­ny Maverickem, scé­na­ris­ta obou Deadpoolů, Hemsworth a Teller + ori­gi­nál­ní pre­mi­sa, tak je sko­ro k neu­vě­ře­ní, že výsled­ný pro­dukt je tak tro­chu easy skip. Film se ode­hrá­vá asi v nejmé­ně reál­ném věze­ní ( jsou tu hez­ké inte­ri­é­ry), ale nefun­gu­jí zde žád­ná pra­vi­dla, nic není pořád­ně vysvět­le­no, je tu zkrát­ka vědec, kte­rý tes­tu­je dro­gy na vězních- což samo o sobě zní fajn, pro­to­že dru­gs are fun, ale co se moh­lo jevit na fil­mu nej­zá­bav­něj­ší, je tak tro­chu mís­ty nuda. Docela mi vadi­lo, že sub­jek­tů na tes­to­vá­ní je málo ( tes­tu­jí se asi 3 lidi??), chy­bí tu výrazná inten­zi­ta, čekal jsem v něja­ký tri­po­id­ní vězeň­ský masa­kr, ale bral bych i nepří­jem­né dus­no ve vzdu­chu ( Climax), nic z toho se neko­ná, napí­na­vá scé­na je tu jen jed­na ( kaž­dý nej­spíš tuší, kte­rá to je) a finá­le je hod­ně odflá­k­lé. Naopak mi sed­la hud­ba, kte­rá je výbor­ná, her­ci si ode­hra­ji své a je tu pár men­ších zvra­tů, tak­že jako jed­no­hub­ka mi to doká­za­lo poslou­žit, oče­ká­vá­ní však byly dale­ko jin­de. Nevyužitý poten­ci­ál, ale ztrá­ta času to u mne neby­la. Příběh 3/5. Akce 2/5, Humor 2/5, Násilí 1/5, Zábavnost 3/5 Hudba 4/5, Vizuál 4/5, Atmosféra 3/5, Napětí 2/5, Emoce 3/5, Herci 3/5. 5.5/10.


Podívejte se na hodnocení Spiderhead na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33888 s | počet dotazů: 266 | paměť: 69298 KB. | 05.12.2023 - 12:52:13