Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Star Trek: Nemesis

Star Trek: Nemesis

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Předně: můj pří­stup ke Star Treku by se dal popsat sty­lem „vzá­jem­ně si nepře­ká­ží­me“. Ale na nej­no­věj­ší „trek­kie“ film s podti­tu­lem „Nemesis“ (čili odpla­ta) jsem se zlá­kat nechal. Je to ofi­ci­ál­ně posled­ní pří­běh posád­ky z „The Next Generation“, zkrá­ce­ně TNG. Uvidíme, jak moc se liší od svých před­chůd­ců a nako­lik obsto­jí v dneš­ní kon­ku­ren­ci.

Picard (nestár­nou­cí Patrick Stewart) se chys­tá na svou posled­ní misi, při níž mu ješ­tě bude asis­to­vat W. T. Riker (Jonathan Frakes), kte­rý se mezi­tím sta­čil ože­nit s porad­ky­ní Deannou Troi (jed­nou to při­jít muse­lo :)). Cesta je zave­de do srd­ce Romulanského impé­ria, ne však kvů­li boji, ale z čis­tě diplo­ma­tic­kých důvo­dů. Překvapení nasta­ne, když se Picard dozví, že Romulany vede Shinzon (Tom Hardy), jeho klon, momen­tál­ně ve věku tři­cát­ní­ka, kte­rý zou­fa­le tou­ží po jeho krvi, aby pře­žil... a věno­val se své­mu snu, totiž vyhla­ze­ní lid­stva (wau) pomo­cí nové zbra­ně, pro­ti kte­ré nemá moc­ná Federace obra­nu... Picardův zba­bě­lý pokus (jen do něj :)) o úprk pro posi­ly je samo­zřej­mě pře­ka­žen už v zárod­ku a začí­ná bitva na život a na smrt...

Ok, ponech­me pří­běh pří­bě­hem, je prav­da, že pří­liš ori­gi­na­li­ty nepo­bral. Ale: aspek­tem, kte­rý se na Nemesis pros­tě líbit musí, je zpra­co­vá­ní. Už divo­ká pro­jížď­ka na poušt­ní pla­ne­tě na začát­ku je bez­chyb­ná, a co mám potom říct na vesmír­né sou­bo­je... Jsou doko­na­lé, tech­nic­ky vel­mi dob­ře zvlád­nu­té a sem tam i ino­va­tiv­ní - tře­ba když Shinzonův obrov­ský křiž­ník Scimitar zasáh­ne můs­tek Enterprise, zni­čí čel­ní panel a něko­lik čle­nů posád­ky vzniklou dírou opus­tí loď - neví­da­né... Abych zase nepře­há­něl, pořád se dočká­me kla­sic­kých okou­ka­ných war­pů, pha­se­rů, a vět­ši­na těch­to zále­ži­tos­tí je na chlup stej­ná jako v před­cho­zích Star Trecích. I inte­ri­ér lodi nedo­znal něja­kých vel­kých změn (pocho­pi­tel­ně, div že jim to už nere­za­ví). Uzavřel bych to slo­vy: vel­mi hez­ky zpra­co­va­né, ale pořád „jen“ TNG.

Z výše uve­de­né­ho si asi udě­lá­te dojem, jak je na tom ori­gi­na­li­ta. Smutným fak­tem je, že kon­ver­zač­ní a „nebo­jo­vé“ scé­ny jsou vel­mi, jak to jenom říct, plyt­ké a nud­né. Ani milost­ný poměr mezi Deanou a Rikerem nevy­zní nějak moc dob­ře, zvlášť když jej scé­nář vyu­ži­je ve pro­spěch pří­bě­hu - asi z nou­ze... Škoda, Star Treku zou­fa­le chy­bí rea­lis­tič­těj­ší a hlav­ně lid­štěj­ší pří­stup. Doufejme, že budouc­nost nebu­de takhle stro­jo­vá a naškro­be­ná...

Nemesis není až zas tak špat­ný film. Je jenom mír­ně mimo kurz. Originalitou zrov­na nesr­ší a kro­mě efekt­ní­ho zpra­co­vá­ní nena­bí­zí prak­tic­ky nic, co by se dalo vyzdvih­not. Tedy pokud vás nevzru­šu­jí hláš­ky typu „50 pha­se­rů a dva­cet pro­to­no­vých tor­pe­do­me­tů“, ale to asi nebu­de pří­pad nor­mál­ní­ho člo­vě­ka. Nemesis je asi posled­ním pří­bě­hem ze série TNG, a tak tro­chu je to dob­ře - ona nám totiž ta Next Generation „pěk­ně“ zestár­la. Tento film se roz­hod­ně nedá srov­ná­vat s titu­ly jako „Star Trek: Voyage Home“, do té veli­kos­ti mu zkrát­ka ješ­tě hod­ně chy­bí.

Více na Kritiky.cz
Cats – Recenze – 30% Muzikál Cats je jedním z nejslavnějších muzikálů vůbec a čtvrtým nejdéle hraným muz...
Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl Lovci Kolosální titán svým pádem ze zdi vytváří prudký vítr a proud horké páry, který ...
Ad Astra – Recenze – 60% Slavný astronaut Clifford McBride (Tommy Lee Jones) byl průkopníkem, jenž se jako jeden z p...
V Cyberpunk 2077 nebudou chybět ani novinové stánky V Cyberpunk 2077 nebudou chybět ani novinové stánky...
Dusty: V nebezpečí - podaří se černobílému hrdinovi dostat zloděje? Pavel byl hodně rád, že měl na očích letecké brýle, protože vítr okolo něj a Dustyho byl ...

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Star Trek VII: Generace24. října 2021 Star Trek VII: Generace Filmů staré posádky je deset. Šest a půl filmu je kapitánem či admirálem Enterprise J.T.Kirk. Dalších tři a půl filmu je kapitánem J.L. Picard a tento film je jediným, kdy se tito dva […] Posted in Retro filmové recenze
  • STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT1. srpna 2002 STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT Příznivci seriálu Star Trek a kosmické lodi Enterprise, radujte se. Režisér Jonathan Frakes, ano, náš commander William Riker, přichází s novým celovečerním příběhem neohrožené posádky […] Posted in Filmové recenze
  • sti logo14. prosince 2002 STAR TREK: VZPOURA Pokročilejší pokračování celovečerních filmů Star Trek s originální osádkou (kapitán Kirk atd.) to měly možná jednodušší. Herci, junáci 60. a 70. let, nám očividně zestárli a tak byli ve […] Posted in Filmové recenze
  • Star Trek: Picard - Season 214. března 2023 Star Trek: Picard - Season 2 Když jsem slyšel, že se má vrátit Q mé srdce zaplesalo a hrozně jsem se těšil. Po prvních dvou epizodách jsem se cítil rozpačitě, ale stále jsem doufal, že to dobře dopadne. Bohužel se […] Posted in TV Recenze
  • Star Trek: Picard - Season 114. března 2023 Star Trek: Picard - Season 1 Je to známé a přesto nové. Picard se nebojí vstoupit do nových vod a představuje nám nové a zajímavé postavy ze své minulosti, kterou ovšem sami neznáme, neboť od konce Next Genreration […] Posted in TV Recenze
  • Star Trek: Picard - Jean-Luc Picard se vrací21. února 2020 Star Trek: Picard - Jean-Luc Picard se vrací První setkání s fenoménem Star Trek bylo kdysi v Táboře, kdy má babička sledovala německou RTL, byl jsem velmi mladý a byla to 80. léta a byl to animovaný Star Trek, vůbec se mu […] Posted in TV Recenze
  • Star Trek: Picard8. října 2019 Star Trek: Picard Jeden z nejslavnější kapitánů lodi Entreprise bude mít v roce 2020 návrat na televizní (internetové) televize. Picard po kapitánu Pikeovi se vrací do seriálu, který byl nazván Star Trek: […] Posted in Trailery
  • Star Trek: Picard The Star Gazer & Penance (S02E01-S02E02)12. března 2022 Star Trek: Picard The Star Gazer & Penance (S02E01-S02E02) Picard se vrátil. Po Kirkovi, který již slaví téměř devadesát let, je nový seriál Picard věnován nejslavnějšímu kapitánovi, admirálovi, který se proslavil ve Federaci. Po první sezóně […] Posted in TV Recenze
  • X-Men: Budoucí minulost - Nerdgasm pokračuje a nekončí10. června 2019 X-Men: Budoucí minulost - Nerdgasm pokračuje a nekončí Restart mutantí série v roce 2011 filmem X-Men: First Class  (r. Matthew Vaughn) vyvolal nadšení a bylo celkem jasné, že po takovém úspěchu se jedním filmem opravdu neskončí. First […] Posted in Retro filmové recenze
  • X-Men 2 - Tentokráte nic objevného.7. června 2019 X-Men 2 - Tentokráte nic objevného. Jsou mezi námi. Jsou všude. Nikdy nevíte, kdo všechno mezi ně může patřit. Může to být Váš strýc, Vaše podivínská tetička, Váš mladší bratr, Váš starší bratr, Vaše přítelkyně, Váš přítel […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,93042 s | počet dotazů: 275 | paměť: 70550 KB. | 29.11.2023 - 20:43:16