Kritiky.cz > Krátké recenze > Star Wars: Vadná várka - Běsnění

Star Wars: Vadná várka - Běsnění

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Oproti minu­lé epi­zo­dě kva­li­ta mys­lím o něco stoup­la. Vlastně jsem s ní měl jedi­ný pro­blém - vypa­dá to že nava­zu­je na tra­di­ci dru­hé série Mandaloriana, tedy že hlav­ní hrdi­no­vé musí udě­lat něja­ký úkol aby jako pro­ti­služ­bu zís­ka­li infor­ma­ce. A to se v Mandalorian nové opa­ko­va­lo pořád doko­la a prá­vě ta repe­ti­tiv­nost mě ke kon­ci malin­ko začí­na­la štvát. A prá­vě z téhle epi­zo­dy by se moh­lo zdát, že podob­nou záplet­ku si v tom­to seri­á­lu ješ­tě uži­je­me mno­ho­krát. A jinak ale mohu epi­zo­du jenom chvá­lit - vizu­ál­ně opět pec­ka, ani­ma­ce je oprav­du nád­her­ná, hud­ba Kevina Kinera jakbys­met, zvrat ohled­ně Muchi jsem neče­kal, a cel­ko­vě byla epi­zo­da pou­ta­vá a zábav­ná. Omega se poma­lu stá­vá plno­hod­not­nou sou­čás­tí týmu, ale záro­veň ostat­ní čle­ny nějak neza­sti­ňu­je, a ani z ní není žád­ná Mary Sue, jak jsem se zpo­čát­ku obá­val. Dále také nazna­ču­jí, že se při havá­rii něco sta­lo s Wreckerovým čipem, tahle lin­ka bude ješ­tě zají­ma­vá, těším se, kam to pove­de. Líbí se mi také jeho vztah s Omegou, tvo­ří zábav­né duo. Vidět Muchi bylo vlast­ně doce­la smut­né, když si člo­věk uvě­do­mí, jak chu­din­ka dopad­ne. Epizoda byla hod­ně pro­po­je­ná s ostat­ní­mi pro­jetkty ze svě­ta Star Wars - a vidě­li jsme Biba Fortunu z epi­zo­dy 6 nebo Zygerriany z Klonových válek. Celkově zatím jed­na z lep­ších epi­zod, 80%.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,19589 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71519 KB. | 16.06.2024 - 14:14:14