Kritiky.cz > Krátké recenze > Star Wars: Vadná várka - Ztracená odměna

Star Wars: Vadná várka - Ztracená odměna

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Velice pove­de­né navá­zá­ní na skvost z minu­lé­ho týd­ne. Epizoda opět nabi­tá akcí (vlast­ně nepře­tr­ži­tě se někdo s někým rval), ale záro­veň posu­nu­la děj a odha­li­la nové důle­ži­té infor­ma­ce. Souboj mezi Cadem Banem a Fennec Shand byl veli­ce dob­ře pro­ve­de­ný. Nejenže ani­ma­ce byla výbor­ná, na to jsme už zvyklí, ale líbi­la se mi hlav­ně choero­gra­fie, a jak kaž­dý z lov­ců měl svůj oso­bi­tý styl, kte­rý se k němu hodil - Fennec pra­co­va­la s mršt­nos­tí a hbi­tos­tí, zatím­co Bane spo­lé­hal na své tech­no­lo­gie a hru­bou sílu. Do toho byl děj zasa­ze­ný do nád­her­né vyve­de­né­ho, tajem­ně děsi­vé­ho pro­stře­dí, do tro­sek a mlhy, kte­ré dílu vytvá­ře­li správ­nou atmo­sfé­ru. Také se zdá, že Bane si už tím legen­dár­ním sou­bo­jem s Bobou při­šel, sou­dě pod­le jeho “zápla­ty” na hla­vě. Stejně bychom ale Bobu v tom­to seri­á­lu moh­li vidět, po dneš­ním dílu mi to dává vět­ší a vět­ší smy­sl. Bad Batch jako tako­vá byla odsu­nu­ta na poza­dí a pro­stor dosta­la hlav­ně Omega, a oprav­du je mi pořád sym­pa­tic­ká a vůbec mě neo­tra­vu­je, čehož jsem se zpo­čát­ku obá­val. Velmi dob­rý, inten­ziv­ní a atmo­sfé­ric­ký díl, 85%, ale enjoy­ment byl sto­pro­cent­ní, tak­že 5 hvězd


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,07987 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71526 KB. | 13.07.2024 - 14:22:46