Kritiky.cz >

Orlando Bloom o Praze: „Je to úžasné město pro práci“

Druhá a závě­reč­ná série seri­á­lu Carnival Row má dnes pre­mi­é­ru na Prime Video a hvězda Orlando Bloom v pro­pa­gač­ních roz­ho­vo­rech hovo­řil o natá­če­ní dru­hé série v České repub­li­ce v době bouř­li­vé pan­de­mie Covid-19. Bloom se... Read more »
Stránka načtena za 2,54857 s | počet dotazů: 185 | paměť: 46824 KB. | 20.07.2024 - 20:48:10