Kritiky.cz >

Decibely lásky – Recenze – 20%

Decibely lás­ky jsou let­ním muzi­ká­lem plným roman­ti­ky a pís­ni­ček Michala Davida, kte­rý film spo­lu­pro­du­ko­val a hra­je v něm sám sebe ve scé­ně, kte­rá se ode­hrá­vá na jeho kon­cer­tu. V pod­sta­tě jde o jakési vol­né... Read more »

Aneta Vrzalová: Průpravu na Decibely lásky jsem měla už v šesti letech

Dosud jste měla zku­še­nos­ti pře­de­vším s muzi­ká­lem, pří­pad­ně tele­viz­ní­mi seri­á­ly, co pro vás zna­me­na­la tato prv­ní vel­ká role ve fil­mu? Úplně prv­ní fil­mo­vá zku­še­nost to pro mě neby­la, tak­že něja­kou... Read more »

Decibely lásky

V hlav­ních rolích pří­bě­hu tří dvo­jic zce­la roz­díl­né­ho věku, jejich přá­tel a sou­čas­ných i minu­lých lásek se obje­ví otec a syn Rudolfové Hrušínští, Iva Janžurová, Alžběta Bartošová, Filip Cíl, Petra Svoboda, Roman Vojtek,... Read more »
Stránka načtena za 2,75189 s | počet dotazů: 180 | paměť: 46663 KB. | 18.06.2024 - 01:00:45