Kritiky.cz >

Dívka v zeleném svetru

Miluji pří­běhy napsa­né pod­le sku­teč­ných udá­los­tí, kte­ré jsou navíc napsá­ny na poza­dí dru­hé svě­to­vé vál­ky, a pro­to není divu, že se v mé knihov­ně zabyd­le­la kni­ha s názvem, Dívka v zele­ném sve­t­ru, od... Read more »
Stránka načtena za 2,42790 s | počet dotazů: 184 | paměť: 47158 KB. | 24.07.2024 - 21:36:37