Kritiky.cz >

Jana Štrausová: Děti nového věku

Autorka ve své kni­ze plně zužit­ko­va­la své zku­še­nost­mi při prá­ci s dět­mi. Byla z těch, kte­ré děti zača­ly poví­dat o tom, co zaži­ly ješ­tě před­tím, než se naro­di­ly. Nebo o tom kres­li­li. Nakonec si... Read more »
Stránka načtena za 2,43034 s | počet dotazů: 179 | paměť: 48066 KB. | 22.05.2024 - 14:33:31