Kritiky.cz >

Naughty Dog údajně chystá DLC Dark Sides pro The Last of Us...

Naughty Dog údaj­ně chys­tá DLC Dark Sides pro The Last of Us Part II. V chys­ta­ném roz­ší­ře­ní se máme prý dozvě­dět skry­tou prav­du o minu­los­ti Abby. Datadisk má zahr­no­vat i dlou­ho oče­ká­va­ný... Read more »

Jak dlouho přežije lidstvo. Katastrofy, které jednou nastanou...

Jak dlou­ho pře­ži­je lid­stvo, jest­li vůbec pře­ži­je a nevy­hy­ne stej­ně tak jako tře­ba dino­sau­ři? Sám autor nám vel­mi bar­vi­tě a výstiž­ně popi­su­je nej­růz­něj­ší mož­né vari­an­ty kata­strof, kte­ré jed­nou nasta­nou nebo by teo­re­tic­ky... Read more »
Stránka načtena za 2,74838 s | počet dotazů: 196 | paměť: 47293 KB. | 23.07.2024 - 13:45:49