Kritiky.cz >

Neil Druckmann se nechal slyšet, že seriál The Last of Us se...

Neil Druckmann se nechal sly­šet, že seri­ál The Last of Us se v někte­rých momen­tech výraz­ně od video­hry odklo­ní. Známí cre­a­ti­ve direc­tor série to odů­vod­ňu­je tím, že chce zacho­vat důle­ži­té... Read more »

Naughty Dog chystají něco nového. Dle několika inzerovaných...

Naughty Dog chys­ta­jí něco nové­ho. Dle něko­li­ka inze­ro­va­ných pozic a dří­věj­ších názna­ků by moh­lo jít o mul­tipla­yer do The Last of Us Part II, The Last of Us Part III nebo... Read more »
Stránka načtena za 3,22994 s | počet dotazů: 181 | paměť: 46982 KB. | 18.07.2024 - 16:26:16