Kritiky.cz >

Producentka Assassin’s Creed nebo Watch Dogs Jade Reymond...

Producentka Assassin’s Creed nebo Watch Dogs Jade Reymond měsíc po odcho­du z Google Stadia zalo­ži­la Haven Entertainment Studios, kte­ré pro PlayStation 5 vytvo­ří novou IP hru. Read more »

Hidden Path Entertainment, autoři Counter-Strike: Global...

Hidden Path Entertainment, auto­ři Counter-Strike: Global Offensive pra­cu­jí na AAA akč­ním RPG ze svě­ta Dungeons & Dragons. Titul bude pohá­nět Unreal Engine 4. Projekt z díl­ny Hidden Path Entertainment je... Read more »

Autoři logických adventur INSIDE a Limbo chystají...

Autoři logic­kých adven­tur INSIDE a Limbo chys­ta­jí ambi­ci­óz­ní hru. Nejnovější pro­jekt od dán­ské­ho stu­dia Playdead bude dle inzer­ce pra­cov­ních pozic open-world sci-fi adven­tu­ra z tře­tí oso­by. Vyjít má ve spo­lu­prá­ci s Epic... Read more »

Control prodal více než dva miliony kopií. Překonal Maxe...

Control pro­dal více než dva mili­o­ny kopií. Překonal Maxe Paynea v nej­rych­le­ji pro­dá­va­né nové IP od Remedy Entertainment. 60% pro­dejů tvo­řil digi­tál. Read more »

Exkluzivní Xbox střílečka CrossfireX od Remedy Entertainment...

Exkluzivní Xbox stří­leč­ka CrossfireX od Remedy Entertainment (Control, Alan Wake) a Smilegate Entertainment (Crossfire) se odklá­dá z kon­ce letoš­ní­ho roku na rok 2021. Read more »

V novém battle-royal titulu se podíváme do Prahy. Upíří...

V novém battle-royal titu­lu se podí­vá­me do Prahy. Upíří titul od stu­dia Sharkmob má být zasa­ze­ný do svě­ta Vampire: The Masquerade a vyjít by měl v příš­tím roce. Hru pohá­ní Unreal... Read more »

Bandai Namco Entertainment Europe kupuje kanadské studio...

Bandai Namco Entertainment Europe kupu­je kanad­ské stu­dio Reflector Entertainment, kte­ré nedáv­no před­sta­vi­lo titul Unknown 9: Awakening. Read more »

Splinter Cell VR a Assassin’s Creed VR budou dnes...

Splinter Cell VR a Assassin’s Creed VR budou dnes před­sta­ve­ni na pre­zen­ta­ci Facebook Connect. Oba titu­ly jsou vyví­je­ny stu­di­em Red Storm Entertainment (Far Cry 3-4, The Division 1-2) kte­ré­mu pomá­ha­jí... Read more »

Vývojáři se obávají problémů s optimalizací her na Xbox...

Vývojáři se obá­va­jí pro­blé­mů s opti­ma­li­za­cí her na Xbox Series S, kon­krét­ně se tak vyjá­d­řil Sasan Sepehr, tech­nic­ký pro­du­cent Remedy Entertainment (Control, Alan Wake). Read more »

Nová hra Unknown 9 Awakening od studia Reflector Entertainment...

Nová hra Unknown 9 Awakening od stu­dia Reflector Entertainment se před­sta­vu­je v úvod­ním tea­ser fil­meč­ku Read more »

Medal of Honor: Above and Beyond se představuje v první...

Medal of Honor: Above and Beyond se před­sta­vu­je v prv­ní pořád­né ukáz­ce i se zábě­ry z hra­ní. Titul od ostří­le­né­ho stu­dia Respawn Entertainment vyjde exklu­ziv­ně na VR zaří­ze­ní znač­ky Oculus. Read more »
Stránka načtena za 2,47452 s | počet dotazů: 199 | paměť: 47765 KB. | 25.05.2024 - 21:54:19