Kritiky.cz >

Terminátor: Kultovní Sci-fi film, který odstartoval fenomén

Terminátor je ame­ric­ký akč­ní sci-fi film z roku 1984, kte­rý reží­ro­val James Cameron, scé­nář napsa­li Cameron a Gale Anne Hurdová a Hurdová ho pro­du­ko­va­la. V hlav­ní roli Terminátora, kyber­ne­tic­ké­ho zabi­já­ka vysla­né­ho zpět v čase... Read more »

Natáčení filmu Čarodějky z Eastwicku: Vzpomínky a drama na place

Michelle Pfeiffer ve fil­mu Čarodějky z Eastwicku (1987): „Byli jsme skvě­lý tým. Mezi her­ci neby­ly žád­né osob­nost­ní roz­po­ry. Velmi jsme se sblí­ži­li. Bylo to nároč­né natá­če­ní, ale ne pro­to, že... Read more »

Terminátor - „Terminátor“ je jedním z nejklasičtějších děl fantastiky, a tak myslím, že je na čase se mu trochu víc věnovat i tady, v našem hororovém magazínu, kam také patří.

„Terminátor“ je legen­da a přes­to, že se pri­már­ně jed­ná o sci-fi žánr, mys­lím, že nebu­de na ško­du, pokud si sní­mek při­po­me­ne­me i na našich strán­kách, kde se sna­ží­me věno­vat pře­de­vším horo­ru. Ono... Read more »

Terminator - první velkofilm Jamese Camerona

Psal se rok 1984. Krotitele duchu zaci­na­li chra­nit New York, Filadelfsky expe­ri­ment zapri­ci­nil roz­skle­be­nou trh­li­nu v caso­prosto­ru, posad­ka lodi Enterprise se vyda­la patrat po ztra­ce­nem panu Spockovi a mezi­na­rod­ni tym galak­tic­kych hrdi­nu vystar­to­val na svou dru­hou vesmir­nou odys­seu. Zkratka... Read more »

Terminator - smazané scény

Když vče­ra dáva­li Terminatora, tak jsem si hned vyhle­dal, o co všech­no nás kina a tele­vi­ze ochu­di­la. Smazané scé­ny z toho­to fil­mu jsem našel na inter­ne­tu, tak se na ně v kli­du podí­vej­te.... Read more »

Terminátor na Blu-ray

Možná, že v roce 1984 film něko­lik desí­tek v ČSSR vidě­lo, ale já osob­ně jsem měl mož­nost vidět kul­tov­ní film jed­no­ho z nej­ši­kov­něj­ších reži­sé­rů až v 90. letech. A to až po dru­hém díle v kinech. Samotný... Read more »

Sladký život

No, jak začít? Jak při­stou­pit ke kla­si­ce, kte­rá se vlast­ně již ani nedá nějak recen­zo­vat? Předpokládám, že kaž­dý fil­mo­vý nad­še­nec zná pana Felliniho a jeho nej­slav­něj­ší sním­ky (8 ½, Amarcord... Read more »
Stránka načtena za 3,18598 s | počet dotazů: 193 | paměť: 47669 KB. | 24.07.2024 - 21:33:52