Kritiky.cz >

Nekompletní večeře s Beanem: Rozdíly mezi severoamerickým a mezinárodním vydáním filmu Bean

Severoamerické vydá­ní fil­mu „Bean“ (1997) se od mezi­ná­rod­ní­ho liší tím, že obsa­hu­je doda­teč­nou scé­nu, ve kte­ré posta­va Davida navr­hu­je Beanovi (hra­je ho Rowan Atkinson), aby nacpal kro­ca­na, zatím­co on... Read more »

Hancock: Zklamání a nedostatek nadšení ve spojení Berga a Willa Smitha

Když se spo­jí býva­lý herec z Chicago Hope a sou­čas­ně zruč­ný reži­sér (Vítejte v džun­g­li, Království) Peter Berg s nej­vět­ší čer­noš­skou hvězdou sou­čas­nos­ti Willem Smithem, čeká­te, že Vám jejich spo­lu­prá­ce při­ne­se výteč­nou podí­va­nou,... Read more »

Vyměřený čas: Boj o život v éře časového plýtvání

Will Salas je oby­čej­ný děl­ník v továr­ně. Přežívá ze dne na den. Lidstvo totiž díky gene­tic­ké modi­fi­ka­ci DNA zasta­vi­lo vývoj buněk po 25. roku živo­ta. Každou dal­ší minu­tu si člo­věk musí vydě­lat.... Read more »

Vánoční prázdniny

National Lampoon’s Christmas Vacation (Vánoční prázd­ni­ny) je ame­ric­ká vánoč­ní kome­die z roku 1989 a tře­tí díl fil­mo­vé série National Lampoon Vacation. Vánoční prázd­ni­ny reží­ro­val Jeremiah S. Chechik, scé­nář napsal a spo­lu­pro­du­ko­val John... Read more »
Stránka načtena za 2,52329 s | počet dotazů: 183 | paměť: 47340 KB. | 14.07.2024 - 22:39:55