Kritiky.cz >

Deck of Souls: Temné dobrodružství v karetním stylu

Deck of Souls je fas­ci­nu­jí­cí kom­bi­na­cí atmo­sfé­ry Dark Souls a dyna­mi­ky karet­ní­ho rogue­li­te žán­ru. Prozkoumejte tem­né svě­ty, plné náhod­ných udá­los­tí a nároč­ných sou­bo­jů s bos­so­vý­mi nepřá­te­li. Sestavte si stra­te­gic­ký balí­ček karet, roz­ví­jej­te... Read more »
Stránka načtena za 2,86855 s | počet dotazů: 183 | paměť: 47103 KB. | 25.07.2024 - 14:48:23